سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فزرین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فزرین : اکتشاف واستخراج وبهره برداری از معادن تولید وفرآوری موادمعدنی (کانی های غیرفلزی وفلزی) واردات و صادرات مواد اولیه، تجهیزات وماشین آلات، و کلیه کالاهای مجاز
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
3,384
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.8
درصد خالص خرید حقوقی
-132
ارزش معاملات
24.7B
حجم معاملات
53.7M
خالص خرید حقوقی
-7.2M
خرید حقوقی
14.8M
خرید حقیقی
38.9M
فروش حقیقی
31.7M
برآیند پول داغ و گروهی
162.7M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.2 9 8 448 5.36
4,483
6.98
4,552
110,000 86,901 0.8 0.5 46 0.49 -22 2B 4.6M -1M 0 4.6M 3.6M -0
2 1401/07/02 0.7 11 15 -986 -5.63
4,255
-0.02
4,508
62,867 11,000 2.3 2 46.23 1.53 16 6B 14.2M 2.3M 5.8M 8.3M 10.7M -126M
3 1401/06/30 1 14 13 2,000 -3.63
4,509
-3.18
4,530
17,437 1,100 1.4 1.4 46.26 0.92 -52 3.9B 8.6M -4.4M 657.9K 7.9M 3.5M 424.7M
4 1401/06/29 0.7 9 14 1,097 -3.35
4,679
-4.26
4,635
30,000 9,545 1.1 1.2 46.29 0.68 -37 3B 6.3M -2.3M 620.5K 5.7M 3.4M -0
5 1401/06/28 1.2 12 10 761 0.14
4,841
-0.39
4,815
1,638 42,964 0.8 0.9 46.32 0.46 -36 2.1B 4.3M -1.6M 662.9K 3.6M 2.1M -0
6 1401/06/27 0.6 10 16 197 -2.38
4,834
-1.66
4,870
33,628 12,182 1.5 1.7 46.49 0.91 -5 4B 8.3M -406.5K 3.7M 4.6M 4.2M -136M
7 1401/06/23 0.8 10 13 -134 -1.86
4,952
-0.91
5,000
16,288 5,000 1.4 1.9 45.61 0.82 4 3.7B 7.5M 269.6K 3.3M 4.1M 4.4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-13.4 % -1 -7 -11 -15 -6 -29 -62 -75 -76 4 56
سابقه پول داغ نماد فزرین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فزرین 420 -6.85 0.67 9.9M 14.6M 3 1 11.8M 126M 0 1 0 126M -126M فروش 12:02:00 1401/07/02
2 فزرین 445 -4.89 0.95 13.3M 14.1M 1 1 102.8M 356K 3 0 106.2M 0 424.7M خرید 12:45:04 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک