سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فزر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فزر : - اجرای فعالیت های جامع معدنی از اکتشاف تا عرضه محصولات - شناسایی و کشف ذخایر معدنی از هر نوع و اخذ پروانه - تهیه برنامه های بهره برداری - گسترش منابع معدنی از طریق اکتشافات جدید - تجزیه مواد معدنی با روش های فیزیکی، شیمیایی - صادرات هرگونه مواد معدنی و محصولات واسطه - واردات تجهیزات، خدمات و دانش فنی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
7,468
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
23.7
درصد خالص خرید حقوقی
6
ارزش معاملات
393B
حجم معاملات
124M
خالص خرید حقوقی
-1.8M
خرید حقوقی
41.0M
خرید حقیقی
82.7M
فروش حقیقی
80.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-67.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.6 20 34 -5,791 -1.26
31,300
-1.58
31,200
200 10,665 0.6 0.4 18.06 1.54 22 25.9B 8.3M 1.9M 3.9M 4.4M 6.2M -16.2B
2 1401/11/11 0.7 30 42 -2,206 -1.25
31,700
-0.62
31,900
159 6,287 1.4 1.1 17.87 3.82 3 63.6B 20.1M 696K 8.9M 11.1M 11.8M -7.3B
3 1401/11/10 1.4 39 27 28,387 5.42
32,100
3.78
31,600
11,622 63,540 1.7 1.3 17.49 4.56 -37 76.9B 23.9M -8.8M 4.8M 19.1M 10.3M 7.7B
4 1401/11/09 0.7 39 60 -24,745 -5.87
30,450
-4.79
30,800
11,000 11,010 1.8 1.4 17.49 4.69 33 74.3B 24.4M 8.1M 9.6M 14.8M 22.9M -45.7B
5 1401/11/08 1.5 32 22 23,269 0.94
32,350
-0.47
31,900
124,243 50,729 1.3 1 17.33 3.28 -42 55.2B 17.1M -7.2M 4.5M 12.6M 5.4M 4.6B
6 1401/11/05 0.9 27 30 -9,438 -2.58
32,050
0.30
33,000
4,424 13,644 1 0.7 17.33 2.52 23 41.7B 13M 2.9M 4.2M 8.8M 11.7M -3.3B
7 1401/11/04 0.8 26 33 -2,008 -4.78
32,900
-6.08
32,450
51,339 1,000 1.3 0.9 17.19 3.31 4 55.8B 17M 610.2K 5M 12M 12.6M -7.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1.5 % -3 -2 -3 15 27 60 44 79 -16 0 0
سابقه پول داغ نماد فزر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فزر 3,105 -2.05 0.56 19.9M 35.9M 1 11 303.3M 15.8M 4 24 19.3M 42.3M -16.2B خرید 12:22:17 1401/11/12
2 فزر 3,075 -3 0.53 18.7M 35.5M 58 3 18.6M 370.4M 3 24 18.9M 42.3M -16.5B فروش 12:17:17 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده