سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فروی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فروی : تولید شمش روی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
72
قیمت پایانی
-10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.5
درصد خالص خرید حقوقی
-5
ارزش معاملات
11.5B
حجم معاملات
9.3M
خالص خرید حقوقی
-67.9K
خرید حقوقی
765K
خرید حقیقی
8.5M
فروش حقیقی
8.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-235.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.3 8 6 -80 1.43
12,020
2.36
12,130
8,955 15,000 0.5 0.6 40.45 0.23 8 1B 831.8K 66.2K 98.8K 733K 799.2K -0
2 1401/07/02 1.3 11 8 -73 -2.71
11,850
-3.53
11,750
687 9,012 0.9 1 40.45 0.39 4 1.7B 1.4M 61.5K 73.5K 1.3M 1.4M -0
3 1401/06/30 2 13 7 489 -0.16
12,180
0.08
12,210
29,286 12,466 0.8 0.8 40.45 0.34 -32 1.5B 1.2M -401.7K 10.6K 1.2M 824.4K -0
4 1401/06/29 1 9 9 -43 -2.32
12,200
-1.84
12,260
10,181 4,000 1.1 1.1 40.45 0.47 2 2.1B 1.7M 35.2K 382.1K 1.3M 1.4M -100.9M
5 1401/06/28 1.4 11 7 -24 -2.35
12,490
-2.97
12,410
19,710 478 1 0.8 40.45 0.41 1 1.9B 1.5M 19.2K 45.6K 1.4M 1.5M -0
6 1401/06/27 1 8 8 -89 -3.83
12,790
-5.04
12,630
14,953 450 0.9 0.8 40.45 0.38 5 1.8B 1.4M 69.8K 69.8K 1.3M 1.4M -0
7 1401/06/23 1.7 14 8 -109 -0.30
13,300
-0.45
13,280
74,190 3,925 0.7 0.6 40.45 0.33 7 1.6B 1.2M 82K 84.5K 1.1M 1.2M -135M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.7 % -1 -4 -11 -13 2 -16 -25 -61 -62 5 50
سابقه پول داغ نماد فروی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فروی 1,217 -2.56 0.98 8.9M 9.1M 2 1 2.1M 100.9M 0 1 0 100.9M -100.9M فروش 12:09:06 1401/06/29
2 فروی 1,327 -0.52 1.77 14.5M 8.2M 6 1 22.5M 135M 0 1 0 135M -135M فروش 12:12:04 1401/06/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک