سابقه روزانه و لحظه ای نماد فروسیل

نماد فروسیل شرکت فروسیلیسیم خمین در - گروه فلزات اساسی و زیر گروه تولید آهن و فولاد پایه - تولید فروسیلیسیم سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فروسیل فروسیلیسیم خمین - فلزات اساسی تولید آهن و فولاد پایه 1 1.6B 3.1T 6.3% 100.8M 194.1B 215.5K 541.6K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فروسیل 0%
19,260
0.31%
19,320
20.8B 52.7B 211.3B 1.9T -150.2M -32.1M -1.5B -2.4B -23.6B 7.1 1377 13.99 11.82 0 576
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فروسیل -1 -1 7 -4 9 29 70 72 72 29 85 85 85 1401/08/08 -8 1401/12/09
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فروسیل 17,660 16,750 14,940 10,425 10,425 10,425 20,910 20,910 20,910 20,910 20,910 20,910 18 25 40 101 101 101
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فروسیل SMA5: 19,416 SMA10: 18,878 SMA20: 19,334 SMA50: 18,510 SMA100: 15,427 SMA200: 0 EMA5: 19,277 EMA10: 19,198 EMA20: 18,993 EMA50: 17,882 EMA100: 0 EMA200: 0 55 23 22 932 860 -42 1
K: 58
D: 54
Upper: 20,771
Middle: 19,334
Lower: 17,896
Value: 312
Signal: 365
Diverg.: -54
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -409.4M 997M -0 515K 0.5 127% 212.1K 238K 25.9K 277K 489K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.5 4.1 8 0
19,260
0.31
19,320
6.5K 10.4K 0.3 0.7 6.3 -150.2M 313.5M -0 162.7K 0.16 48 78K 78.3K 279 84.5K 162.5K
2 1402/01/06 0.4 3.6 9.8 -1.08
19,260
0.72
19,610
700 6K 0.2 0.7 0 -175.7M 307.9M -0 159.9K 0.16 57 91.2K 116.2K 25K 43.6K 134.9K
3 1402/01/05 1 7.1 7.3 0.52
19,470
0.21
19,410
44.1K 52K 0.2 0.7 6.31 -83.5M 375.4M -0 192.8K 0.19 22 42.9K 43.5K 600 149.3K 192.2K
سابقه پول داغ نماد فروسیل
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فروسیل 1,757 -2.12 1.5 8.1M 5.4M 2 1 96.6M 193.3M 0 1 0 193.3M -193.3M فروش 12:11:36 1401/12/23
2 فروسیل 2,001 -4.3 1.14 12.6M 11.1M 4 1 16M 104.8M 0 1 0 104.8M -104.8M فروش 12:12:57 1401/12/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده