سابقه روزانه و لحظه ای نماد فردا

نماد فردا شرکت صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه فردا چارت تکنیکال فردا ریزمعاملات فردا پول داغ فردا سهامداران عمده فردا افزایش سرمایه فردا تعدیل قیمت فردا نمودار قیمت فردا چارت دلاری فردا TSETMC فردا کدال فردا فیلتر کدال فردا
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فردا صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 4B 8.7T 100% 4B 6.1T 15.5M 20.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV حباب رتبه نقدشوندگی
فردا 0.16%
21,741
0.17%
21,742
1.7T 5T 8.7T 33.2T 6.7B 21.4B 40.4B 43B 145.8B 0 0 0 0 21,726 0% 33
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فردا 0 0 1 2 4 7 14 29 61 7 14 29 61 1401/04/26 0 1403/04/27
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فردا 21,297 20,809 20,357 19,098 17,953 16,893 21,741 21,741 21,741 21,741 21,741 21,741 2 4 7 14 21 29
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فردا SMA5: 21,685 SMA10: 21,626 SMA20: 21,509 SMA50: 21,123 SMA100: 20,519 SMA200: 19,488 EMA5: 21,686 EMA10: 21,627 EMA20: 21,503 EMA50: 21,132 EMA100: 20,570 EMA200: 19,488 100 100 100 27 355 0 132
K: 100
D: 100
Upper: 21,784
Middle: 21,509
Lower: 21,233
Value: 165
Signal: 167
Diverg.: -2
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 10.5B 137B -0 63.1M 1.6 -83% -4.8M 50.3M 55.2M 12.8M 7.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/04/27 1.6 94.1 60.5 0.16
21,741
0.17
21,742
149.8M 13.6M 0.3 0.5 0 6.7B 16.6B -0 7.6M 0.19 -40 -3.1M 2M 5.1M 5.6M 2.5M
2 1403/04/24 0.7 60.7 84.7 0.11
21,706
0.11
21,706
150M 13.7M 0.2 0.2 0 4.9B 11.2B -0 5.2M 0.13 -44 -2.2M 693.6K 2.9M 4.5M 2.2M
3 1403/04/23 0.8 54.5 70.8 0.11
21,683
0.11
21,682
150M 100K 2.4 2.5 0 -1.1B 109.1B -0 50.3M 1.26 1 500.4K 47.6M 47.1M 2.7M 3.2M
سابقه پول داغ نماد فردا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فردا 2,072 0.08 2.86 76.6M 26.8M 74 75 76.6M 26.8M 6 1 80.9M 28.6M 8B خرید گروهی 15:00:03 1403/02/23
2 فردا 2,072 0.09 2.86 76.6M 26.8M 74 75 76.6M 26.8M 5 1 85M 30.4M 4.3B خرید گروهی 14:57:31 1403/02/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده