سابقه روزانه و لحظه ای نماد فردا

نماد فردا شرکت صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه فردا چارت تکنیکال فردا ریزمعاملات فردا پول داغ فردا سهامداران عمده فردا افزایش سرمایه فردا تعدیل قیمت فردا نمودار قیمت فردا چارت دلاری فردا TSETMC فردا کدال فردا فیلتر کدال فردا
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فردا صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 4B 8.1T 100% 4B 6.1T 29.3M 28.1M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV حباب رتبه نقدشوندگی
فردا 0.12%
20,357
0.16%
20,365
3T 5.1T 11.3T 34.4T 3B -15.8B -24.3B 3.8B -24.6B 0 0 0 0 20,359 0% 38
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فردا 0 0 1 2 4 7 13 28 59 7 13 28 59 1401/01/28 0 1403/01/29
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فردا 19,905 19,506 19,098 17,953 16,893 15,905 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 2 4 7 13 21 28
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فردا SMA5: 20,317 SMA10: 20,259 SMA20: 20,127 SMA50: 19,779 SMA100: 19,285 SMA200: 18,379 EMA5: 20,313 EMA10: 20,253 EMA20: 20,132 EMA50: 19,802 EMA100: 19,314 EMA200: 18,379 100 100 100 28 362 -2 114
K: 98
D: 99
Upper: 20,433
Middle: 20,127
Lower: 19,821
Value: 159
Signal: 158
Diverg.: 2
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 111.3M 256B 6.1B 126M 3.1 -1% -52.1K 122M 122M 3.8M 3.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/01/29 2.6 154 59.4 0.12
20,357
0.16
20,365
18.6K 5K 1.1 1.4 0 3B 66.6B 8.9B 32.7M 0.82 -4 -1.5M 29.9M 31.4M 2.8M 1.3M
2 1403/01/28 1 35.5 34.2 0.08
20,332
0.08
20,333
150M 9.8M 1.4 2.5 0 -648.5M 84.9B -2.8B 41.7M 1.04 1 319K 41.3M 41M 471.2K 790.2K
3 1403/01/27 0.6 36.6 63.1 0.08
20,316
0.08
20,316
150M 10M 1.8 2.9 0 -2.2B 104.3B -0 51.3M 1.28 2 1.1M 50.8M 49.7M 558K 1.6M
سابقه پول داغ نماد فردا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فردا 2,035 0.08 3.01 140.9M 46.8M 36 45 140.9M 46.8M 3 0 147.1M 44M 8.9B خرید 14:59:02 1403/01/29
2 فردا 2,035 0.09 3.01 140.9M 46.8M 36 45 140.9M 46.8M 2 0 150.6M 42.5M 5.9B خرید 14:58:29 1403/01/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده