سابقه روزانه و لحظه ای نماد فردا

نماد فردا شرکت صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فردا صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 4B 6.3T 100% 4B 6.1T 31.4M 27.9M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فردا 0.05%
15,693
0.06%
15,695
2.5T 5T 8.7T 15.1T 649.6M -2B -11.1B -30.2B -71.8B 0 0 0 0 15,653 93
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فردا 0 0 1 2 4 6 11 24 50 6 11 24 50 1400/01/07 0 1402/01/07
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فردا 15,421 15,135 14,856 14,103 13,372 12,689 15,693 15,693 15,693 15,693 15,693 15,693 2 4 6 11 17 24
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فردا SMA5: 14,311 SMA10: 14,283 SMA20: 14,224 SMA50: 14,032 SMA100: 13,729 SMA200: 13,145 EMA5: 14,309 EMA10: 14,281 EMA20: 14,220 EMA50: 14,034 EMA100: 13,736 EMA200: 13,145 100 100 100 13 182 -1 120
K: 99
D: 99
Upper: 14,359
Middle: 14,224
Lower: 14,088
Value: 83
Signal: 84
Diverg.: -2
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -2.5B 161B -0 103M 2.6 2% 1.6M 100M 98.0M 3.1M 4.7M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 2.4 22.6 9.6 0.05
15,693
0.06
15,695
137.5M 4.8M 0.5 0.6 0 649.6M 20.9B -0 13.3M 0.33 -3 -413.9K 12.6M 13M 719.6K 305.7K
2 1402/01/06 0.8 25.6 34.1 0.07
15,685
0.08
15,686
149.3M 4.9M 1.8 2.1 0 139.9M 79.9B -0 50.9M 1.27 0 -89.2K 49.4M 49.5M 1.5M 1.4M
3 1402/01/05 0.2 17.2 73.8 0.18
15,674
0.19
15,675
113.5M 15.9M 1.5 1.7 0 -3.3B 60.2B -0 38.4M 0.96 5 2.1M 37.5M 35.4M 865.7K 3M
پول داغ برای نماد فردا یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده