سابقه روزانه و لحظه ای نماد فردا

نماد فردا شرکت صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کاالیی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فردا صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 4B 7.1T 100% 4B 6.1T 17.2M 12M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فردا 0.15%
17,803
0.22%
17,815
1.5T 2.7T 4.2T 14.7T -357.7M -2.4B 3.8B 1.3B -17.1B 0 0 0 0 17,694 66
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فردا 0 0 1 2 4 6 13 26 54 6 13 26 54 1400/07/12 0 1402/07/10
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فردا 17,450 17,108 16,749 15,773 14,915 14,162 17,803 17,803 17,803 17,803 17,803 17,803 2 4 6 13 19 26
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فردا SMA5: 14,311 SMA10: 14,283 SMA20: 14,224 SMA50: 14,032 SMA100: 13,729 SMA200: 13,145 EMA5: 14,309 EMA10: 14,281 EMA20: 14,220 EMA50: 14,034 EMA100: 13,736 EMA200: 13,145 100 100 100 13 182 -1 120
K: 99
D: 99
Upper: 14,359
Middle: 14,224
Lower: 14,088
Value: 83
Signal: 84
Diverg.: -2
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -5.7B 36.6B -0 20.5M 0.5 103% 3.2M 19.3M 16.1M 1.2M 4.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 1.6 40.9 25.3 0.15
17,803
0.22
17,815
128.9K 4K 1.3 1 0 -357.7M 29.2B -0 16.4M 0.41 1 200.9K 15.8M 15.6M 550.7K 751.6K
2 1402/07/10 0.7 16.6 25 0.07
17,777
0.11
17,785
36.4K 8.6K 0.1 0.1 0 -226.3M 1.6B -0 879.6K 0.02 14 127.3K 627.3K 500K 252.3K 379.6K
3 1402/07/09 0.2 18.5 123.9 0.07
17,765
0.07
17,766
67.2M 8.4M 0.2 0.2 0 -5.1B 5.8B -0 3.3M 0.08 88 2.9M 2.9M 0 395.6K 3.3M
پول داغ برای نماد فردا یافت نشد!
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده