سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فخوز

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فخوز : موضوعات اصلی شامل انجام عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید مقاطع هندسی استاندارد. موضوعات فرعی شامل تهیه و تولید قطعات یدکی ، نوسازی و ادارۀ کارخانه ، عملیات بازرگانی ، سرمایه گذاری در شرکتهایی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشند .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
457
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.2
درصد خالص خرید حقوقی
14
ارزش معاملات
43.8B
حجم معاملات
192M
خالص خرید حقوقی
-1.8M
خرید حقوقی
78.8M
خرید حقیقی
113M
فروش حقیقی
111M
برآیند پول داغ و گروهی
632.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.7 7 10 1,154 0.45
2,249
0.09
2,241
45,460 126,078 0.6 0.7 40.71 0.03 -25 4.6B 20.2M -5.1M 4.5M 15.7M 10.5M -106.6M
2 1401/07/04 0.6 5 9 -645 0.04
2,239
0.18
2,242
49,988 10,000 0.4 0.4 40.71 0.02 24 2.7B 12.2M 2.9M 4M 8.2M 11.1M -100.4M
3 1401/07/02 0.4 5 12 -2,644 -1.19
2,238
-3.75
2,180
3,953 25,000 0.8 0.8 40.71 0.03 45 5.8B 26M 11.8M 16.5M 9.5M 21.3M -110.1M
4 1401/06/30 0.6 10 16 2,621 -2.66
2,265
-3.31
2,250
2,500 400,000 1.6 1.5 40.71 0.06 -25 10.4B 46.1M -11.6M 16.7M 29.4M 17.8M -114.8M
5 1401/06/29 0.8 10 13 -1,418 -0.34
2,327
-1.07
2,310
73,895 12,100 1 0.8 40.71 0.04 21 6.7B 28.8M 6.1M 16M 12.8M 18.9M 186.2M
6 1401/06/28 0.5 9 20 -261 -1.23
2,335
-2.28
2,310
3 157,582 1.3 1 40.71 0.04 3 8B 34.4M 1.1M 13.9M 20.5M 21.6M -466.8M
7 1401/06/27 0.9 6 7 1,649 -1.25
2,364
-3.72
2,305
164,927 1,591 0.9 0.6 40.74 0.03 -29 5.6B 24.1M -7M 7.2M 16.9M 9.9M 1.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.9 % 0 -1 -6 -9 -45 -59 -63 -86 -87 1 2
سابقه پول داغ نماد فخوز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فخوز 229 2.28 0.67 6.9M 10.3M 4 1 15.2M 106.6M 0 1 0 106.6M -106.6M فروش 10:50:07 1401/07/06
2 فخوز 225 0.31 0.61 5.3M 8.7M 2 1 50.5M 100.4M 0 1 0 100.4M -100.4M فروش 12:26:59 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک