سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فخاس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فخاس : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه، ایجاد و تاسیس کارخانجات فولادسازی ، نورد مفتول و مقاطع فولادی و صنایع وابسته و بهره برداری و توسعه آنها ، تهیه و ورود ماشین آلات ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز و نیز صدور فرآورده ها و تولیدات ،
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-711
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.8
درصد خالص خرید حقوقی
144
ارزش معاملات
3.2B
حجم معاملات
1.9M
خالص خرید حقوقی
424.5K
خرید حقوقی
578K
خرید حقیقی
1.4M
فروش حقیقی
1.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/06 0.6 6 11 -253 -0.06
16,710
-0.66
16,610
26,074 20,000 0.9 1.1 1.94 0.14 47 536M 324.5K 151.3K 151.3K 173.2K 324.5K -0
2 1401/09/05 0.5 4 9 -358 -0.06
16,720
0.00
16,730
1,181 3,330 0.7 1.1 1.94 0.13 72 495.4M 299.4K 214.3K 214.3K 85.1K 299.4K -0
3 1401/09/02 0.6 5 9 170 -0.18
16,730
-2.33
16,370
128 1,000 0.7 1.1 1.94 0.13 -33 502.5M 307.7K -101.8K 24.3K 283.4K 181.6K -0
4 1401/09/01 0.7 6 9 -23 -0.12
16,760
-1.19
16,580
3,247 1,000 0.6 0.9 1.94 0.11 5 411.9M 252.5K 13.7K 13.7K 238.8K 252.5K -0
5 1401/08/30 0.6 5 8 -4 -0.06
16,780
-2.32
16,400
15,182 6,393 0.2 0.3 1.94 0.04 3 135.4M 82.3K 2.5K 30K 52.3K 54.7K -0
6 1401/08/24 0.5 6 13 -162 -0.12
16,790
-1.25
16,600
0 0 1.3 1.9 1.94 0.23 18 883.2M 530K 96.6K 96.6K 433.4K 530K -0
7 1401/08/23 0.5 4 7 -81 -0.06
16,810
-2.20
16,450
1,006 1,119 0.4 0.4 1.94 0.06 32 246.9M 150K 47.9K 47.9K 102.1K 150K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
21.8 % 0 0 -1 0 -5 -9 -17 -26 -33 3 43
سابقه پول داغ نماد فخاس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فخاس 1,672 0 0.46 6.6M 14.3M 2 1 3.2M 234.1M 0 1 0 234.1M -234.1M فروش 11:37:03 1401/08/15
2 فخاس 1,610 -4.96 0.23 3.7M 16.5M 0 1 0 231.1M 0 1 0 231.1M -231.1M فروش 11:32:03 1401/08/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد