سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فجر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فجر : طراحی،ساخت،راه اندازی وبهره برداری ازکارخانجات تولید ورق نوردگرم وسرد ورقهای فولادی، ورق رنگی، ورق اسیدشویی ، قلع اندود،ورقهای گالوانیزه و تولید انواع شمش و تولید انواع محصولات فولادی وشکل دهی انواع ورقهای فولادی . طراحی وساخت و تولید انواع مصنوعات فلزی و انجام خدمات فلزی وشکل دادن ورقهای فولادی ومقاطع فلزی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,601
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
131
ارزش معاملات
9.5B
حجم معاملات
8.4M
خالص خرید حقوقی
1.4M
خرید حقوقی
1.8M
خرید حقیقی
6.6M
فروش حقیقی
8.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-348.5M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 10 11 -223 0.37
10,910
1.20
11,000
14,152 21,465 0.9 1 22.29 0.23 16 1.4B 1.3M 204.3K 204.3K 1M 1.3M -0
2 1401/07/02 0.7 8 13 -60 -4.98
10,870
-5.16
10,850
10,653 3,529 1.4 1.9 22.29 0.36 3 2.2B 2M 54.9K 256.2K 1.7M 1.8M -0
3 1401/06/30 1.2 12 10 -288 -0.87
11,440
-0.61
11,470
18,430 1,234 0.6 0.9 22.29 0.17 28 1B 0.9M 251.9K 252.8K 661.1K 0.9M -0
4 1401/06/29 0.9 8 9 -219 -0.60
11,540
-1.64
11,420
27,223 267 0.6 0.9 22.29 0.16 22 1B 863.9K 189.5K 189.5K 674.4K 863.9K -0
5 1401/06/28 0.6 8 13 -162 -0.94
11,610
-1.71
11,520
438 605 0.9 1.3 22.29 0.23 11 1.5B 1.3M 139.2K 339.2K 0.9M 1.1M -0
6 1401/06/27 0.6 7 12 -455 -0.76
11,720
-0.85
11,710
4,500 11,516 0.8 1.2 22.29 0.22 32 1.4B 1.2M 387.9K 387.9K 835.9K 1.2M -218.3M
7 1401/06/23 0.4 5 12 -196 -0.25
11,810
0.34
11,880
430 5,146 0.5 0.7 22.29 0.16 19 1B 857.3K 165.7K 165.7K 691.5K 857.3K -130.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
16.6 % -5 -6 -8 -11 -9 -33 -44 -60 -62 5 13
سابقه پول داغ نماد فجر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فجر 1,172 -0.76 0.67 8.6M 12.9M 1 1 15.4M 109.2M 0 2 0 109.2M -218.3M فروش 10:43:48 1401/06/27
2 فجر 1,172 -0.76 0.67 8.6M 12.9M 1 1 15.4M 109.2M 0 1 0 109.2M -109.2M فروش 10:43:48 1401/06/27
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک