سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فالوم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فالوم : تولید کابل و سیم و میلگرد و پروفیل های آلومینیومی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
507
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.8
درصد خالص خرید حقوقی
-64
ارزش معاملات
6.9B
حجم معاملات
4.8M
خالص خرید حقوقی
-352.5K
خرید حقوقی
69.6K
خرید حقیقی
4.7M
فروش حقیقی
4.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-149.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.5 13 26 -56 -2.43
14,040
-2.85
13,980
3,000 6,330 0.7 1.6 0 0.35 4 1.3B 0.9M 39.7K 39.7K 891.4K 0.9M -0
2 1401/09/07 1 18 18 328 2.13
14,380
0.50
14,150
3,099 167 0.9 2 35.69 0.42 -20 1.6B 1.1M -228.2K 14.2K 1.1M 876.1K -0
3 1401/09/06 1.5 15 10 131 -0.07
14,080
0.99
14,230
365 198,610 0.3 0.5 35.69 0.16 -22 592.3M 420.8K -93K 12K 408.8K 315.8K -0
4 1401/09/05 0.8 9 12 0 -0.77
14,090
-2.11
13,900
10,364 5,000 0.3 0.4 35.69 0.14 0 508.1M 363.4K -0 0 363.4K 363.4K -0
5 1401/09/02 0.6 10 16 2 -2.67
14,200
-2.88
14,170
5,138 1,740 0.7 0.9 35.69 0.31 0 1.2B 820K -1.3K 3.7K 816.3K 815K -0
6 1401/09/01 1.4 8 6 83 0.14
14,590
1.37
14,770
2,000 38,352 0.2 0.2 35.69 0.09 -25 340.3M 232.4K -57.1K 0 232.4K 175.3K -0
7 1401/08/30 0.8 14 18 18 -1.02
14,570
-0.82
14,600
2 700 0.8 0.9 35.69 0.34 -1 1.3B 0.9M -12.5K 0 0.9M 0.9M -149.3M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-7.3 % 0 -4 -5 -16 -9 10 1 -45 -45 8 48
سابقه پول داغ نماد فالوم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فالوم 1,400 -2.71 0.52 10.7M 20.4M 15 1 16.3M 256.2M 0 1 0 256.2M -256.2M فروش 11:50:49 1401/09/08
2 فالوم 1,436 -2.45 0.85 15M 17.7M 3 1 49.8M 149.3M 0 1 0 149.3M -149.3M فروش 10:28:07 1401/08/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد