سابقه روزانه و لحظه ای نماد فالوم

نماد فالوم شرکت آلومتک‌ در بازار پایه زرد فرابورس گروه فلزات اساسی و زیر گروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن - تولید کابل و سیم و میلگرد و پروفیل های آلومینیومی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فالوم آلومتک‌ بازار پایه زرد فرابورس فلزات اساسی تولید فلزات گرانبهای غیرآهن 2.1M 1.4B 1.3T 33.79% 473.1M 443.3B 1.9M 3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فالوم 1.08%
9,370
2.91%
9,540
88.3B 195.9B 591.8B 886.2B -53.3M 126.2M -1B -13.2B -12.8B 2.9 277 33.83 0 0 689
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فالوم 1 1 -7 -9 -4 10 16 46 -56 10 26 50 56 1400/12/23 -60 1399/10/24
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فالوم 9,270 9,270 8,520 7,430 6,257 6,257 10,300 10,480 10,480 10,480 10,480 10,480 11 13 23 41 67 67
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فالوم SMA5: 9,422 SMA10: 9,688 SMA20: 9,869 SMA50: 9,604 SMA100: 8,949 SMA200: 8,110 EMA5: 9,477 EMA10: 9,610 EMA20: 9,731 EMA50: 9,522 EMA100: 9,001 EMA200: 8,110 44 33 21 333 -377 -68 -121
K: 32
D: 13
Upper: 10,591
Middle: 9,869
Lower: 9,146
Value: -39
Signal: 69
Diverg.: -108
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 164.7M 3.8B -593.8M 4.1M 0.9 -7% -178.3K 111K 289K 4.0M 3.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.6 34.3 21 1.08
9,370
2.91
9,540
662.4K 0 0.6 0.8 33.79 -53.3M 1.6B -0 1.7M 0.35 3 56.9K 110.8K 53.9K 1.5M 1.6M
2 1402/01/06 4 5.7 1.4 0
9,270
-0.76
9,200
5K 1.9K 0 0 0 -0 6.2M -0 6.7K 0 0 -0 0 0 6.2K 6.2K
3 1402/01/05 0.7 19.5 29.1 -2.22
9,270
-2
9,290
7.3K 7.6K 0.8 1.1 33.79 218M 2.2B -593.8M 2.4M 0.51 -10 -235.2K 0 235.2K 2.4M 2.2M
سابقه پول داغ نماد فالوم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فالوم 920 -2.95 0.64 18.9M 29.7M 18 1 19.7M 354.7M 0 2 0 296.9M -593.8M فروش 12:09:36 1402/01/05
2 فالوم 920 -2.95 0.64 18.9M 29.7M 18 1 19.7M 354.7M 0 2 0 296.9M -593.8M فروش 12:09:36 1402/01/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده