سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فاسمین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فاسمین : 1-اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن. 2- خرد کردن، شستشو، دانه بندی، تغلیظ، تشویه، تکلیس و ذوب مواد معدنی در نقاط مناسب کشور و تاسیس کارخانجات مربوطه. 3- تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگهای تزیینی و ایجاد کارخانجات مربوطه.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-6,127
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.9
درصد خالص خرید حقوقی
135
ارزش معاملات
30.1B
حجم معاملات
17.8M
خالص خرید حقوقی
3.6M
خرید حقوقی
4.4M
خرید حقیقی
13.4M
فروش حقیقی
17.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.7 17 25 -309 1.61
17,020
2.69
17,200
20,613 6,039 0.5 1 0 0.13 7 4.6B 2.7M 181.6K 643.5K 2.1M 2.2M -0
2 1401/09/07 0.3 16 52 -2,386 0.60
16,750
0.60
16,750
6,502 5,669 0.7 1.7 34.75 0.19 37 6.5B 3.9M 1.4M 1.6M 2.3M 3.7M -1.5B
3 1401/09/06 0.4 11 29 -985 -0.77
16,650
-0.77
16,650
4,167 89,671 0.5 1.3 34.75 0.13 21 4.6B 2.8M 591.6K 602.4K 2.2M 2.7M -375M
4 1401/09/05 0.4 14 38 -974 -1.41
16,780
-2.29
16,630
20,000 20,325 0.5 1.1 34.75 0.15 19 5.1B 3.1M 580.2K 610.2K 2.5M 3M -1.7B
5 1401/09/02 0.3 8 25 -792 -0.23
17,020
-0.35
17,000
2,000 41,147 0.3 0.6 34.75 0.08 28 2.8B 1.7M 465.6K 465.6K 1.2M 1.7M -207.2M
6 1401/09/01 0.5 13 29 -248 -1.22
17,060
-1.85
16,950
3,000 2,897 0.4 0.7 34.75 0.1 7 3.7B 2.2M 145.4K 145.4K 2M 2.2M -0
7 1401/08/30 0.8 16 19 -433 -0.06
17,270
-0.23
17,240
2,000 707 0.3 0.5 34.75 0.08 16 2.7B 1.6M 250.9K 322.5K 1.3M 1.5M 172.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
20.5 % 1 -1 -7 18 5 -8 -6 22 -29 3 23
سابقه پول داغ نماد فاسمین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فاسمین 1,700 1.49 0.5 12.3M 24.4M 1 0 106M 0 2 2 103.1M 117.5M -29M خرید 11:24:37 1401/09/08
2 فاسمین 1,680 0.3 0.38 8.7M 22.8M 12 1 9.8M 117.5M 1 2 100.1M 117.5M -135M فروش 10:17:18 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد