سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فارس : سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر ، ( اعم از ایرانی یا خارجی ) که درکلیه زمینه های پتروشیمی فعالیت می کند
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-28,998
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
215
ارزش معاملات
98.9B
حجم معاملات
141M
خالص خرید حقوقی
41.3M
خرید حقوقی
105M
خرید حقیقی
35.5M
فروش حقیقی
76.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.4 8 19 -4,175 0.74
6,850
1.03
6,870
96,310 20,000 0.5 0.6 29.8 0 42 9.9B 14.5M 6.1M 11.7M 2.8M 8.9M -240.3M
2 1401/07/02 1.2 19 16 -3,121 -2.16
6,800
-3.02
6,740
320,816 2,131 0.5 0.7 0 0.01 29 10.8B 16M 4.6M 8.8M 7.1M 11.7M 110.4M
3 1401/06/30 0.8 14 18 -2,350 -1.42
6,950
-2.70
6,860
34,910 96,675 0.4 0.6 29.8 0.01 23 10.1B 14.6M 3.4M 8.2M 6.3M 9.7M -735.3M
4 1401/06/29 0.5 10 20 -3,337 -0.70
7,050
-1.97
6,960
837,518 10,000 0.8 1.1 29.8 0.02 17 20.2B 28.6M 4.7M 24.3M 4.3M 9M -408.1M
5 1401/06/28 0.9 16 18 -5,833 -0.28
7,100
-0.42
7,090
200,000 783,032 1 1.4 29.8 0.02 25 23.6B 33.3M 8.2M 29.2M 4.1M 12.3M -698.9M
6 1401/06/27 0.4 9 24 -8,442 -0.56
7,120
-2.23
7,000
14,232 108,758 0.6 0.8 29.8 0.01 62 13.7B 19.3M 11.9M 15.2M 4M 15.9M -2.3B
7 1401/06/23 0.6 10 16 -1,739 -1.92
7,160
-2.60
7,110
25,931 800 0.4 0.5 29.8 0.01 17 10.5B 14.7M 2.4M 7.8M 6.9M 9.3M -1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
29.3 % -1 -4 -7 -12 -17 -19 3 -45 -51 1 12
سابقه پول داغ نماد فارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فارس 687 1.03 0.4 7.5M 18.7M 4 1 3.1M 137.4M 0 2 0 120.2M -240.3M فروش 12:28:28 1401/07/04
2 فارس 686 0.88 0.38 7.3M 19.5M 2 1 3.1M 102.9M 0 1 0 102.9M -102.9M فروش 11:08:13 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک