سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غگلستا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غگلستا : تهیه،تولید،خرید،فروش،فرآوری و توزیع شیر و فرآورده های آن و انواع محصولات پودری بر پایه لبنیات و انواع آب میوه ونوشیدنی و سایر فرآورده های لبنی وغذایی پاستوریزه و استریلیزه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-807
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.4
درصد خالص خرید حقوقی
100
ارزش معاملات
5.2B
حجم معاملات
4.9M
خالص خرید حقوقی
759.1K
خرید حقوقی
937K
خرید حقیقی
3.9M
فروش حقیقی
4.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-233.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.3 12 9 65 1.68
10,260
2.08
10,300
5,000 15,008 0.3 0.7 20.97 0.38 -15 438.5M 427.2K -63.3K 5K 422.2K 358.8K -0
2 1401/07/02 1.7 13 8 -43 -2.79
10,090
-5.20
9,840
5,000 35,000 0.3 0.7 20.98 0.48 8 540.3M 535.5K 42.4K 61.9K 473.5K 515.9K -0
3 1401/06/30 0.6 6 10 -101 -0.86
10,380
-1.81
10,280
6,789 4,320 0.2 0.4 20.98 0.36 24 416.1M 401K 96.9K 96.9K 304.1K 401K -102.5M
4 1401/06/29 0.8 7 8 -132 -1.60
10,470
-0.85
10,550
14,370 500 0.2 0.4 21 0.39 29 453.8M 433.4K 126.5K 126.5K 307K 433.4K -0
5 1401/06/28 0.9 11 12 -125 0.95
10,640
-0.47
10,490
11,075 4,000 0.3 0.5 21 0.64 17 758.6M 713K 117.8K 132.4K 580.6K 698.3K -0
6 1401/06/27 0.7 11 15 -264 -3.92
10,540
-2.73
10,670
2,000 341 0.5 1 21.01 1.08 21 1.3B 1.2M 250.4K 267.5K 0.9M 1.2M -130.8M
7 1401/06/23 1 13 13 -207 -2.23
10,970
-0.89
11,120
19,000 18,582 0.5 1.1 21.01 1.06 16 1.3B 1.2M 188.6K 246.6K 0.9M 1.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
15.5 % -1 -4 -3 0 13 -16 26 -25 -33 5 64
سابقه پول داغ نماد غگلستا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غگلستا 1,025 -2.1 0.62 6M 9.6M 6 1 15.4M 102.5M 0 1 0 102.5M -102.5M فروش 12:02:34 1401/06/30
2 غگلستا 1,039 -5.29 0.66 9.9M 15M 3 1 43.6M 130.8M 0 1 0 130.8M -130.8M فروش 11:21:07 1401/06/27
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک