سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غگل

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غگل : خرید ذرت و تولید مشتقات آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-28,029
قیمت پایانی
-14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
14.8
درصد خالص خرید حقوقی
188
ارزش معاملات
104B
حجم معاملات
191M
خالص خرید حقوقی
50.5M
خرید حقوقی
55.8M
خرید حقیقی
136M
فروش حقیقی
186M
برآیند پول داغ و گروهی
-10.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.9 15 16 -5,301 3.64
5,410
6.32
5,550
20,000 456,732 0.8 0.8 52.52 0.73 42 12.7B 23.4M 9.8M 11.3M 12.1M 21.9M -2.8B
2 1401/11/11 1.2 16 14 -716 6.10
5,220
6.91
5,260
3,795,504 25,000 0.7 0.8 52.59 0.71 6 12B 22.9M 1.4M 4.2M 18.7M 20.1M 148.7M
3 1401/11/10 0.8 20 23 -2,492 -4.28
4,920
-0.97
5,090
17,500 165,455 1.3 1.4 52.64 1.25 13 19.7B 40.1M 5.1M 5.4M 34.7M 39.8M -615.9M
4 1401/11/09 0.7 13 20 -1,799 -6.55
5,140
-6.91
5,120
0 9,065,503 0.5 0.6 52.64 0.52 21 8.6B 16.7M 3.5M 3.5M 13.2M 16.7M -1.3B
5 1401/11/08 0.6 12 19 -6,422 -4.84
5,500
-6.23
5,420
10,000 21,344 0.9 0.9 52.75 0.92 39 16.3B 29.7M 11.7M 12.1M 17.6M 29.3M -253.4M
6 1401/11/05 0.6 15 26 -6,028 -5.25
5,780
-6.89
5,680
3,000 254,718 1.2 0.9 52.77 9.97 30 20.2B 35M 10.4M 10.6M 24.4M 34.8M -4.8B
7 1401/11/04 0.8 13 16 -5,270 -2.71
6,100
-2.55
6,110
12,009 52,979 0.8 0.5 5.74 0.73 37 14.4B 23.6M 8.6M 8.7M 14.9M 23.5M -580M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
26.4 % -2 -7 -14 -6 15 31 48 109 -18 6 22
سابقه پول داغ نماد غگل
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غگل 547 4.79 0.9 14.6M 16.2M 1 2 250.2M 15.1M 6 5 17.6M 16.3M -2.8B خرید 12:26:34 1401/11/12
2 غگل 547 4.79 0.86 13.9M 16.2M 2 1 21.6M 294.9M 5 5 17M 16.3M -3.1B فروش 12:25:32 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده