سابقه روزانه و لحظه ای نماد غگز

نماد غگز شرکت گز سکه در شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات - تولید انواع گز, خرید و فروش, صادرات و واردات مجاز بازرگانی و بسته بندی انواع شیریتی و سرمایه گذاری مشارکت در صنایع غذایی می باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه غگز چارت تکنیکال غگز ریزمعاملات غگز پول داغ غگز سهامداران عمده غگز افزایش سرمایه غگز تعدیل قیمت غگز نمودار قیمت غگز چارت دلاری غگز TSETMC غگز کدال غگز فیلتر کدال غگز
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غگز گز سکه شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات 1 389.2M 376.3B 24.99% 97.3M 94B 0.9M 870.8K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
غگز -4.07%
9,670
-0.79%
10,000
44.1B 70.6B 138.8B 288.4B -0 -48.2M -409.7M -4.5B -12.3B 8.86 290 33.34 7.25 788
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غگز -1 11 31 36 49 40 22 79 415 67 67 103 524 1401/08/18 -5 1403/04/20
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غگز 6,870 6,430 5,800 5,800 4,764 4,764 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190 10,190 48 58 76 76 114 114
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غگز SMA5: 9,706 SMA10: 9,030 SMA20: 8,069 SMA50: 7,155 SMA100: 7,405 SMA200: 6,487 EMA5: 9,550 EMA10: 9,086 EMA20: 8,379 EMA50: 7,677 EMA100: 7,198 EMA200: 6,487 73 96 45 442 2,260 -26 119
K: 74
D: 86
Upper: 10,298
Middle: 8,069
Lower: 5,840
Value: 736
Signal: 535
Diverg.: 201
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 5.1M 2.6B 154M 2.6M 2.7 -1% -5K 5.0K 2.6M 2.6M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/04/24 0.7 21 31.1 -4.07
9,670
-0.79
10,000
674.1K 86.4K 0.9 0.8 24.99 -0 690.7M -0 714.3K 0.73 0 -0 0 0 714.3K 714.3K
2 1403/04/23 1.5 50 34.5 -1.08
10,080
-1.08
10,080
340 5K 1.2 1.1 24.99 -0 1B -0 1M 1.02 0 -0 0 0 1M 1M
3 1403/04/20 0.9 21 24.2 4.62
10,190
2.67
10,000
100K 48.2K 1.1 1.1 25.02 5.1M 0.9B 154M 0.9M 0.93 -1 -5K 0 5K 0.9M 895.9K
سابقه پول داغ نماد غگز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غگز 1,030 5.75 1.78 72M 40.5M 1 5 154M 30.8M 1 0 154M 0 154M خرید 09:16:04 1403/04/20
2 غگز 714 2 0.03 3.5M 114.9M 2 11 3.5M 114.9M 0 2 0 117.2M -1.4B فروش 11:42:30 1403/04/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده