سابقه روزانه و لحظه ای نماد غپینو

نماد غپینو شرکت پارس‌ مینو در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات - مطابق ماده 3اساسنامه عبارتند از :مبادرت به کلیه فعالیتهای صنعتی ،تولیدی و تجاری وانجام کلیه امور مربوط به آنها صادرات و واردات از هرنوع که باشدوکلیه عملیات مرتبط با آنها. سرمایه گذاری در سایر شرکتها بهر صورتیکه باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه غپینو چارت تکنیکال غپینو ریزمعاملات غپینو پول داغ غپینو سهامداران عمده غپینو افزایش سرمایه غپینو تعدیل قیمت غپینو نمودار قیمت غپینو چارت دلاری غپینو TSETMC غپینو کدال غپینو فیلتر کدال غپینو
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غپینو پارس‌ مینو بازار اول (تابلوی اصلی) بورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات 5M 11B 3.5T 35.53% 3.9B 1.2T 5.3M 6.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
غپینو 0.51%
3,181
1.36%
3,208
83B 163.3B 405B 1T 163.4M 1.9B 721.2M 1.7B -6.1B 1.12 424 7.46 8.59 588
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غپینو 1 7 6 -7 2 6 14 -25 96 7 22 22 122 1401/04/26 -70 1399/02/30
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غپینو 2,976 2,976 2,964 2,608 2,608 2,608 3,472 3,472 3,472 3,472 3,833 4,610 17 17 17 33 47 77
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غپینو SMA5: 3,186 SMA10: 3,088 SMA20: 3,200 SMA50: 3,156 SMA100: 3,152 SMA200: 3,259 EMA5: 3,165 EMA10: 3,159 EMA20: 3,152 EMA50: 3,158 EMA100: 3,188 EMA200: 3,259 55 41 16 121 -2 -41 -4
K: 59
D: 53
Upper: 3,528
Middle: 3,200
Lower: 2,872
Value: -9
Signal: -16
Diverg.: 7
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1B 3.4B -0 10.6M 0.3 -94% -3.2M 3.2M 10.6M 7.3M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/02/05 2.4 23.8 10 0.51
3,181
1.36
3,208
10K 4.1K 0.2 0.3 0 163.4M 477.1M -0 1.5M 0.04 -35 -513.7K 0 513.7K 1.5M 1M
2 1403/02/04 2.3 19.2 8.5 0.13
3,165
0.76
3,185
10K 3.2K 0.6 0.7 35.53 334.2M 1.1B -0 3.6M 0.09 -29 -1.1M 0 1.1M 3.6M 2.6M
3 1403/02/03 1.3 17.3 12.9 -0.06
3,161
0.51
3,179
4K 36.9K 0.8 1.1 35.53 530M 1.7B -0 5.5M 0.14 -30 -1.7M 0 1.7M 5.5M 3.8M
سابقه پول داغ نماد غپینو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غپینو 319 1.3 1.26 19.4M 15.5M 89 64 19.4M 15.5M 3 0 19.6M 0 3.3B خرید گروهی 10:59:02 1403/02/02
2 غپینو 315 0.1 0.92 17.2M 18.8M 78 47 17.2M 18.8M 2 0 19.8M 0 1.6B خرید گروهی 10:19:02 1403/02/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده