سابقه روزانه و لحظه ای نماد غپینو

نماد غپینو شرکت پارس‌ مینو در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات - مطابق ماده 3اساسنامه عبارتند از :مبادرت به کلیه فعالیتهای صنعتی ،تولیدی و تجاری وانجام کلیه امور مربوط به آنها صادرات و واردات از هرنوع که باشدوکلیه عملیات مرتبط با آنها. سرمایه گذاری در سایر شرکتها بهر صورتیکه باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غپینو پارس‌ مینو بازار اول (تابلوی اصلی) بورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید کاکائو، شکلات و شیرینی جات 3.6M 9B 4.1T 38.12% 3.4B 1.6T 15.6M 27.7M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
غپینو 0.95%
4,570
0.95%
4,570
354.4B 774.4B 2.9T 7.3T 244M -5.1B -3.3B -3.2B -16.6B 1.73 485 9.33 11.27 0 280
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غپینو 1 -2 1 -19 2 39 79 93 5 44 83 161 193 1400/11/27 -65 1399/02/30
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غپینو 4,181 4,107 3,177 2,501 2,089 1,752 5,635 5,635 5,635 5,635 5,635 5,635 35 37 77 125 170 222
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غپینو SMA5: 4,542 SMA10: 4,523 SMA20: 4,730 SMA50: 4,453 SMA100: 3,763 SMA200: 3,038 EMA5: 4,542 EMA10: 4,586 EMA20: 4,610 EMA50: 4,399 EMA100: 3,909 EMA200: 3,038 51 57 25 292 -252 -48 -32
K: 53
D: 45
Upper: 5,590
Middle: 4,730
Lower: 3,869
Value: -24
Signal: 14
Diverg.: -38
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 2B 10.9B 3.8B 24.0M 0.7 -57% -4.4M 40.0K 4.4M 24.0M 19.6M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 1.7 16.9 9.7 0.95
4,570
0.95
4,570
249.7K 22.4K 0.1 0.2 0 244M 1.1B -0 2.4M 0.07 -22 -533.9K 0 533.9K 2.4M 1.9M
2 1402/03/13 1.2 19 16.4 0.4
4,527
0.89
4,549
148.8K 73.2K 0.4 0.7 38.12 1.1B 5.4B 3.2B 12M 0.35 -21 -2.5M 0 2.5M 12M 9.5M
3 1402/03/10 0.8 13.2 16.2 -3.03
4,509
-3.44
4,490
173.3K 77.7K 0.3 0.5 38.12 602.6M 4.3B 565.1M 9.6M 0.28 -14 -1.3M 40K 1.4M 9.5M 8.2M
سابقه پول داغ نماد غپینو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غپینو 457 0.91 1.59 18.1M 11.4M 58 71 18.1M 11.4M 1 0 18.1M 0 1.1B خرید گروهی 09:46:21 1402/03/16
2 غپینو 453 0.47 1.16 18.4M 15.9M 279 256 18.4M 15.9M 3 0 18.3M 15.4M 3.2B خرید گروهی 12:24:37 1402/03/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده