سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غپینو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غپینو : مطابق ماده 3اساسنامه عبارتند از :مبادرت به کلیه فعالیتهای صنعتی ،تولیدی و تجاری وانجام کلیه امور مربوط به آنها صادرات و واردات از هرنوع که باشدوکلیه عملیات مرتبط با آنها. سرمایه گذاری در سایر شرکتها بهر صورتیکه باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-15,075
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.4
درصد خالص خرید حقوقی
125
ارزش معاملات
66.2B
حجم معاملات
207M
خالص خرید حقوقی
47.6M
خرید حقوقی
55.1M
خرید حقیقی
152M
فروش حقیقی
200M
برآیند پول داغ و گروهی
-16B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.1 15 14 264 -0.71
3,064
-0.65
3,066
4,545 338,223 0.3 0.3 35.67 0.35 -8 3.4B 11.2M -861.1K 0.9M 10.3M 9.4M -445.9M
2 1401/11/11 0.8 12 16 -769 3.07
3,086
2.84
3,079
16,184 83,156 0.3 0.3 35.67 0.36 21 3.6B 11.7M 2.5M 3M 8.7M 11.2M -122M
3 1401/11/10 0.9 31 35 -1,129 -1.96
2,994
0.56
3,071
103,580 100,000 1.1 1.3 35.67 1.37 9 13.2B 44M 3.8M 3.9M 40.2M 44M -3.4B
4 1401/11/09 0.7 19 26 -7,267 -6.35
3,054
-5.64
3,077
26,962 40,400 1.3 1.6 35.67 1.55 48 15.2B 49.6M 23.8M 24M 25.6M 49.4M -9.3B
5 1401/11/08 0.9 18 20 -1,172 -3.98
3,261
-5.21
3,219
1,578 5,000 0.6 0.7 35.67 0.76 15 8B 24.5M 3.6M 3.6M 20.9M 24.5M -676.5M
6 1401/11/05 0.6 15 26 -5,540 -3.08
3,396
-3.25
3,390
59,707 521 0.9 1 35.67 1.12 45 12.3B 36.1M 16.3M 16.9M 19.2M 35.5M -2B
7 1401/11/04 0.9 18 21 539 1.71
3,504
0.15
3,450
26,000 199,097 0.7 0.6 35.67 0.94 -5 10.6B 30.1M -1.5M 2.7M 27.4M 25.9M 23.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
22.9 % -6 -10 -18 4 13 23 54 71 -22 2 49
سابقه پول داغ نماد غپینو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غپینو 308 -0.29 1.03 13.2M 12.9M 187 185 13.2M 12.9M 2 4 12.3M 15.6M -445.9M خرید گروهی 12:10:48 1401/11/12
2 غپینو 309 0.13 0.72 11.3M 15.6M 1 1 123.6M 99.8M 1 4 11M 20.7M -533.7M خرید 10:52:16 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده