سابقه روزانه و لحظه ای نماد غپاک

نماد غپاک شرکت لبنیات‌ پاک‌ در بازار دوم بورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید لبنیات - موضوعات اصلی شامل: فرآوری،تولید توزیع و فروش کلیه محصولات لبنی و بستنی و شیر خام در داخل و خارج از کشور و انجام فعالیتهای آزمایشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و یا مشارکت در امر خرید ساخت توسعه و تکمیل و راه اندازی طرحهای تولیدی واحد های فراوری و تولید محصولات لبنی بستنی غذای کودک و بزرگسال در داخل یا خارج از کشور. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غپاک لبنیات‌ پاک‌ بازار دوم بورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید لبنیات 1.1M 1.4B 1.9T 30.29% 419.7M 566.5B 3M 3.6M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
غپاک -1.68%
13,500
-1.24%
13,560
206B 380.5B 1T 3.2T -0 -484.4M -31.1M 4.9B 22.4B 0.56 47 287.23 11.24 0 396
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غپاک -3 -3 4 6 10 31 48 34 -51 39 79 79 79 1401/08/11 -58 1400/01/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غپاک 12,780 10,880 9,680 7,560 7,560 7,560 13,940 13,940 13,940 13,940 13,940 15,010 9 28 44 84 84 99
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غپاک SMA5: 13,726 SMA10: 13,402 SMA20: 13,122 SMA50: 12,337 SMA100: 10,588 SMA200: 10,619 EMA5: 13,561 EMA10: 13,428 EMA20: 13,118 EMA50: 12,150 EMA100: 11,444 EMA200: 10,619 59 69 24 603 1,415 -47 60
K: 53
D: 61
Upper: 14,323
Middle: 13,122
Lower: 11,921
Value: 465
Signal: 471
Diverg.: -6
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 59.2M 9.6B -390.9M 7.0M 1.7 -2% -43.1K 5.9K 49.0K 7.0M 7.0M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.4 9 20.2 -1.68
13,500
-1.24
13,560
6.2K 22.1K 0.6 0.8 30.29 -0 3B -112.9M 2.2M 0.54 0 -0 0 0 2.2M 2.2M
2 1402/01/06 0.7 10.9 15.9 -1.51
13,730
-3.52
13,450
13.5K 67.2K 0.6 0.7 0 59.2M 3B -0 2.2M 0.53 -2 -43.1K 5.9K 49K 2.2M 2.2M
3 1402/01/05 0.7 14.9 21.2 0.58
13,940
1.01
14,000
42.8K 82K 0.7 0.9 30.29 -0 3.6B -278M 2.6M 0.61 0 -0 0 0 2.6M 2.6M
سابقه پول داغ نماد غپاک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غپاک 1,345 -2.04 0.44 8.8M 20.2M 2 1 53.7M 107.5M 1 2 101.9M 107.4M -112.9M فروش 12:28:39 1402/01/07
2 غپاک 1,345 -2.04 0.48 8.6M 18.1M 6 1 17.9M 107.4M 1 1 101.9M 107.4M -5.4M فروش 11:23:38 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده