سابقه روزانه و لحظه ای نماد غپآذر

نماد غپآذر شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی در بازار اول فرابورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید لبنیات - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی بازار اول فرابورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید لبنیات 1 290M 1T 19.7% 57.1M 194.5B 0.9M 1.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
غپآذر -0.73%
34,050
-1.46%
33,800
154.5B 284.9B 762B 2.2T -0.9B -321.6M -666.3M 3.6B -2.6B 0.51 2641 12.89 11.1 0 476
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غپآذر -3 -3 11 12 28 29 57 60 -21 38 90 95 98 1400/09/28 -47 1399/03/24
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غپآذر 29,850 24,724 24,724 17,897 17,483 17,483 34,950 34,950 34,950 34,950 34,950 34,950 17 41 41 95 100 100
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غپآذر SMA5: 34,300 SMA10: 32,720 SMA20: 31,094 SMA50: 29,006 SMA100: 25,339 SMA200: 23,136 EMA5: 33,901 EMA10: 32,967 EMA20: 31,599 EMA50: 28,855 EMA100: 26,636 EMA200: 23,136 60 62 30 1,913 5,002 -37 122
K: 64
D: 77
Upper: 36,105
Middle: 31,094
Lower: 26,082
Value: 1731
Signal: 1412
Diverg.: 319
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1.2B 9.3B -1.1B 2.7M 4.8 23% 342.8K 373K 30.2K 2.3M 2.7M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.7 14.7 20.3 -0.73
34,050
-1.46
33,800
758 2.2K 1.7 2.9 19.7 -0.9B 6.6B -1.1B 1.9M 3.37 14 275.7K 285.8K 10.2K 1.6M 1.9M
2 1402/01/06 1 5.9 5.9 -1.86
34,300
0
34,950
16.9K 150 0.1 0.1 0 -0 248.3M -0 72.4K 0.13 0 -0 0 0 72.4K 72.4K
3 1402/01/05 0.7 9.4 13.2 2.95
34,950
2.65
34,850
16.1K 200 0.6 0.9 19.69 -234.7M 2.5B -0 721.3K 1.26 9 67.2K 87.2K 20K 634.1K 701.3K
سابقه پول داغ نماد غپآذر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غپآذر 3,390 -1.17 0.74 15.1M 20.4M 1 7 164.2M 23.5M 2 7 18.6M 32.6M -1.1B خرید 12:24:24 1402/01/07
2 غپآذر 3,365 -1.9 0.66 13.7M 20.9M 3 1 53.4M 175M 1 7 18.3M 32.6M -1.3B فروش 11:55:38 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده