سابقه روزانه و لحظه ای نماد غپآذر

نماد غپآذر شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی در بازار اول فرابورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید لبنیات - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه غپآذر چارت تکنیکال غپآذر ریزمعاملات غپآذر پول داغ غپآذر سهامداران عمده غپآذر افزایش سرمایه غپآذر تعدیل قیمت غپآذر نمودار قیمت غپآذر چارت دلاری غپآذر TSETMC غپآذر کدال غپآذر فیلتر کدال غپآذر
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی بازار اول فرابورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید لبنیات 1 290M 1.4T 15.72% 45.6M 217.2B 242.8K 578.3K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
غپآذر 2.14%
47,650
-1.93%
45,750
59.7B 237.6B 561B 4T -0 -833.7M -6.5B -5.9B -8.8B 0.55 2726 17.48 8.65 275
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غپآذر -4 -6 4 -2 28 28 22 65 113 29 56 65 182 1401/05/09 -23 1399/03/24
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غپآذر 45,200 37,150 36,950 30,450 30,450 28,806 50,950 51,800 51,800 51,800 51,800 53,558 13 39 40 70 70 86
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غپآذر SMA5: 48,100 SMA10: 47,965 SMA20: 47,935 SMA50: 44,941 SMA100: 40,027 SMA200: 40,520 EMA5: 47,277 EMA10: 47,823 EMA20: 47,582 EMA50: 45,001 EMA100: 42,805 EMA200: 40,520 43 50 26 3,217 1,292 -81 -72
K: 19
D: 33
Upper: 50,840
Middle: 47,935
Lower: 45,030
Value: 628
Signal: 988
Diverg.: -360
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -297.4M 2.4B -0 498K 1.1 40% 62.6K 62.6K 435K 498K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/12/09 1.1 13.2 12.5 2.14
47,650
-1.93
45,750
1K 15.7K 0.2 0.5 15.72 -0 730.5M -0 153.3K 0.34 0 -0 0 0 153.3K 153.3K
2 1402/12/08 1.1 16.8 15.8 -2.71
46,650
-2.82
46,600
26.9K 3.5K 0.3 0.4 0 -92.7M 0.9B -0 200.5K 0.44 10 19.9K 19.9K 0 180.6K 200.5K
3 1402/12/07 0.7 7.4 10.6 -3.33
47,950
-2.22
48,500
10K 1K 0.2 0.2 15.75 -204.7M 689.2M -0 143.7K 0.31 30 42.7K 42.7K 0 101.1K 143.7K
سابقه پول داغ نماد غپآذر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غپآذر 4,550 -5.11 0.27 9.7M 36.3M 7 1 11.3M 124.3M 0 1 0 124.3M -124.3M فروش 09:15:02 1402/12/08
2 غپآذر 4,970 -2.45 1.86 34.6M 18.6M 1 2 236.6M 141.4M 1 0 236.6M 141.4M -46.2M خرید 12:28:27 1402/12/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده