سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غناب

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غناب : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.4
درصد خالص خرید حقوقی
-7
ارزش معاملات
19.9B
حجم معاملات
314K
خالص خرید حقوقی
7.6K
خرید حقوقی
40.8K
خرید حقیقی
273K
فروش حقیقی
281K
برآیند پول داغ و گروهی
-2.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.9 34 18 -298 3.00
665,300
3.00
665,300
173,513 369 0.3 0.6 29.25 0.45 17 1.8B 26.5K 4.5K 4.5K 22K 26.5K -406.3M
2 1401/11/11 3.2 101 32 1,494 3.00
645,950
3.00
645,950
176,365 30 0.7 1.3 29.2 1.01 -39 3.8B 59K -23.1K 4.1K 54.9K 31.8K -0
3 1401/11/10 3.1 70 22 373 3.00
627,150
3.00
627,150
190,784 30 0.5 0.9 29.14 0.73 -14 2.7B 42.4K -6K 0 42.4K 36.5K -569.3M
4 1401/11/09 1.7 72 44 -1,961 -1.34
608,900
2.99
635,650
5,477 2,034 1.1 2.2 29.14 1.88 29 6.7B 109.7K 32.2K 32.2K 77.5K 109.7K -1.1B
5 1401/11/05 0.1 7 54 0 -2.99
617,200
-2.99
617,200
0 37,779 0.1 0.1 29.14 0.11 0 378.5M 6.1K -0 0 6.1K 6.1K -0
6 1401/11/04 0.1 13 117 0 -3.00
636,250
-3.00
636,250
0 36,833 0.1 0.2 29.14 0.22 0 816.6M 12.8K -0 0 12.8K 12.8K -0
7 1401/11/03 0.9 19 22 0 -1.28
655,900
-3.00
644,500
0 24,939 0.5 0.8 29.14 0.98 0 3.7B 57.2K -0 0 57.2K 57.2K -225.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
2.4 % 10 8 0 -1 35 66 148 308 -5 0 0
سابقه پول داغ نماد غناب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غناب 66,530 3 2.3 35.1M 15.2M 13 1 10M 266.1M 0 2 0 203.1M -406.3M فروش 12:22:17 1401/11/12
2 غناب 66,530 3 1.65 44M 26.7M 3 1 46.7M 140.2M 0 1 0 140.2M -140.2M فروش 09:03:16 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده