سابقه روزانه و لحظه ای نماد غمارگ

نماد غمارگ شرکت مارگارین در بازار پایه نارنجی فرابورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه غمارگ چارت تکنیکال غمارگ ریزمعاملات غمارگ پول داغ غمارگ سهامداران عمده غمارگ افزایش سرمایه غمارگ تعدیل قیمت غمارگ نمودار قیمت غمارگ چارت دلاری غمارگ TSETMC غمارگ کدال غمارگ فیلتر کدال غمارگ
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غمارگ مارگارین بازار پایه نارنجی فرابورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید روغن های حیوانی و نباتی 7M 9.5B 1.3T 25.95% 2.5B 346.7B 9.5M 16.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
غمارگ -0.99%
1,404
-0.99%
1,404
67.8B 197.6B 455.1B 776.5B -7M 2M -267.1M 2.7B 10.9B 0.44 185 7.59 0 544
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غمارگ -1 -3 -6 4 -8 -8 -28 -28 -28 6 6 6 6 1402/12/22 -28 1402/07/24
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غمارگ 1,328 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,495 1,521 1,524 1,950 1,950 1,950 13 15 15 47 47 47
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غمارگ SMA5: 1,414 SMA10: 1,442 SMA20: 1,402 SMA50: 1,437 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 1,416 EMA10: 1,417 EMA20: 1,422 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 43 56 20 26 -2 -69 1
K: 31
D: 38
Upper: 1,507
Middle: 1,402
Lower: 1,297
Value: -2
Signal: -3
Diverg.: 1
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -7M 1.4B -149M 9.8M 0.4 1% 50K 50.0K 9.7M 9.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/01/27 0.5 19.2 37.9 -0.99
1,404
-0.99
1,404
200K 4.6M 0.5 1.1 25.95 -7M 1.2B -149M 8.4M 0.34 1 50K 50K 0 8.3M 8.4M
2 1403/01/26 0.7 5.7 8.6 0
1,418
-0.99
1,404
200K 14.7M 0 0 25.95 -0 34.4M -0 244.9K 0.01 0 -0 0 0 244.9K 244.9K
3 1403/01/25 0.8 9.9 12.2 -0.35
1,418
-1.97
1,395
200K 6M 0.1 0.1 25.95 -0 158.3M -0 1.1M 0.05 0 -0 0 0 1.1M 1.1M
سابقه پول داغ نماد غمارگ
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غمارگ 140 -0.99 0.58 21.1M 36.4M 48 28 21.1M 36.4M 0 3 21.1M 38.1M -149M فروش گروهی 11:03:47 1403/01/27
2 غمارگ 140 -0.99 0.58 21.1M 36.4M 48 28 21.1M 36.4M 0 2 21.1M 39.8M -142M فروش گروهی 10:59:02 1403/01/27
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده