سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غصینو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غصینو : 1-تولید انواع مواد و محصولات غذایی و بهداشتی و لوازم بسته بندی 2-واردات و خرید مواد اولیه و لوازم بسته بندی و ابزار و لوازم مورد نیاز 3-واردات و خرید و یا اجاره ماشین آلات و لوازم و ابزار کار 4-مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید 5-انجام کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-11,576
قیمت پایانی
17
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.5
درصد خالص خرید حقوقی
146
ارزش معاملات
56.8B
حجم معاملات
54.4M
خالص خرید حقوقی
11M
خرید حقوقی
19.4M
خرید حقیقی
35.0M
فروش حقیقی
45.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.4 10 7 -133 1.20
10,920
0.19
10,810
23,631 651 0.5 0.3 0 0.18 4 3B 2.7M 121.5K 1.6M 1.2M 1.3M -0
2 1401/09/07 0.8 12 16 -2,603 1.41
10,790
1.50
10,800
3,440 400 1 0.6 15.45 0.34 46 5.6B 5.2M 2.4M 3.1M 2.1M 4.5M -161.9M
3 1401/09/06 0.5 13 23 -1,108 0.00
10,640
-1.13
10,520
10,870 35,066 0.9 0.6 15.45 0.31 22 5.1B 4.8M 1M 2M 2.8M 3.8M -305.5M
4 1401/09/05 0.7 17 25 -4,904 0.47
10,640
2.46
10,850
56,600 1,999 2 1.3 15.45 0.66 46 10.8B 10.1M 4.6M 5.3M 4.8M 9.4M -729.4M
5 1401/09/02 1.4 36 27 -1,639 4.75
10,590
4.95
10,610
580,655 141 3.4 2.9 15.45 0.97 10 15.9B 15M 1.5M 3.5M 11.5M 13.1M -286.7M
6 1401/09/01 1.7 37 21 16 4.23
10,110
4.95
10,180
3,992,000 3,600 2.4 2.4 15.45 0.62 0 9.8B 9.6M -15.9K 1.7M 8M 8M 2.2B
7 1401/08/30 1.9 52 28 -1,205 4.53
9,700
4.96
9,740
2,755,787 12,752 1.8 2 15.45 0.44 18 6.6B 6.8M 1.2M 2.2M 4.7M 5.9M -2.9B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
20.2 % 3 8 12 30 21 6 -24 -46 -54 4 71
سابقه پول داغ نماد غصینو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غصینو 1,080 1.5 0.89 12.8M 14.4M 1 1 3.2M 161.9M 0 1 0 161.9M -161.9M فروش 12:19:23 1401/09/07
2 غصینو 1,051 -1.22 0.37 10.8M 29M 2 1 51.2M 102.4M 0 2 0 152.7M -305.5M فروش 10:07:20 1401/09/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد