سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غشوکو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غشوکو : تهیه ، تولید ، بسته بندی ، توزیع و صادرات انواع مواد غذایی اعم از شیرینی ، شکلات و شربت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-308
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4
درصد خالص خرید حقوقی
66
ارزش معاملات
3.0B
حجم معاملات
5.1M
خالص خرید حقوقی
522K
خرید حقوقی
537K
خرید حقیقی
4.5M
فروش حقیقی
5.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.6 4 6 0 0.00
5,890
0.00
5,890
936 13,784 0.2 0.3 0 0.2 0 149M 251.7K -0 0 251.7K 251.7K -0
2 1401/09/07 0.4 7 19 -193 -0.84
5,890
-2.19
5,810
14,835 7,569 1 1.5 31.96 0.86 30 641M 1.1M 328K 328K 766.1K 1.1M -0
3 1401/09/06 0.7 7 9 -100 -0.17
5,940
0.17
5,960
541 11,823 0.4 0.4 31.96 0.4 33 305.2M 515.1K 168K 168K 347.1K 515.1K -0
4 1401/09/05 0.8 7 9 -1 -0.17
5,950
-1.01
5,900
4,990 1,732 0.5 0.4 31.96 0.47 0 359.1M 604.3K 1K 8K 596.3K 597.3K -0
5 1401/09/02 0.8 5 6 -5 0.17
5,960
-0.34
5,930
28,000 41,363 0.4 0.3 31.96 0.32 2 245M 409.4K 8K 8K 401.4K 409.4K -0
6 1401/09/01 0.6 10 18 -10 -1.00
5,950
-0.17
6,000
5,429 25,965 1.1 0.8 32 0.99 1 753.2M 1.3M 16K 16K 1.3M 1.3M -0
7 1401/08/30 0.9 8 9 -1 -0.33
6,010
-2.82
5,860
134,613 3,266 0.8 0.6 32.06 0.74 0 546.5M 0.9M 1K 9K 0.9M 0.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
10.3 % -1 -1 2 1 -2 -17 -29 -20 -37 5 58
سابقه پول داغ نماد غشوکو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غشوکو 604 2.9 0.63 69.9M 111.2M 3 1 120.8M 362.4M 0 3 120.8M 281.9M -483.2M فروش 09:43:22 1401/08/29
2 غشوکو 604 2.9 0.83 54.7M 65.9M 5 1 48.3M 241.6M 0 2 0 241.6M -483.2M فروش 09:43:04 1401/08/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد