سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غشصفا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غشصفا : تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن،آبمیوه و سایر فرآورده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه، هرگونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادرات و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی،تاسیس شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر،انتشار و فروش اوراق مشارکت، ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-380
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.8
درصد خالص خرید حقوقی
47
ارزش معاملات
6.2B
حجم معاملات
3.9M
خالص خرید حقوقی
238.6K
خرید حقوقی
484K
خرید حقیقی
3.4M
فروش حقیقی
3.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-263.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.6 8 14 81 1.23
15,590
2.21
15,740
5,000 500 1.5 2.7 26.19 0.43 -5 1.5B 0.9M -51.8K 41.2K 0.9M 853.9K -0
2 1401/07/02 0.8 8 10 -91 -1.60
15,400
-5.30
14,820
1,689 600 0.5 0.7 26.19 0.17 16 555.5M 370.1K 59.3K 60K 310.1K 369.4K -0
3 1401/06/30 1 8 8 -15 -0.89
15,650
-2.60
15,380
1,700 15,183 0.3 0.4 26.19 0.11 4 383.9M 251.1K 9.5K 10K 241.1K 250.6K -0
4 1401/06/29 0.8 7 8 -64 -1.44
15,790
-3.50
15,460
4,730 919 0.5 0.6 26.19 0.17 11 590.2M 381.8K 40.8K 40.8K 341K 381.8K -0
5 1401/06/28 0.6 5 8 -125 -0.56
16,020
-2.42
15,720
2,353 500 0.4 0.5 26.19 0.13 28 444.2M 281.1K 78K 78K 203.1K 281.1K -0
6 1401/06/27 0.8 8 10 203 0.12
16,110
-1.43
15,860
219 10,000 0.7 0.9 26.19 0.23 -26 796.9M 494.3K -126.1K 25K 469.3K 343.2K -0
7 1401/06/23 0.4 11 27 -368 -2.72
16,090
-2.06
16,200
1,130 1,000 1.8 2.6 26.19 0.55 19 1.9B 1.2M 228.9K 228.9K 1M 1.2M -263.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.1 % 0 -3 -7 -15 -7 -7 -23 -47 -62 3 68
سابقه پول داغ نماد غشصفا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غشصفا 1,570 -5.08 0.29 8.8M 30.5M 7 1 16.1M 112.7M 0 2 0 131.5M -263.1M فروش 11:44:36 1401/06/23
2 غشصفا 1,580 -4.47 0.32 8.3M 26.4M 5 1 30.1M 150.4M 0 1 0 150.4M -150.4M فروش 11:42:49 1401/06/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک