سابقه روزانه و لحظه ای نماد غشان

نماد غشان شرکت شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ در بازار دوم بورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید لبنیات - 1 - تهیه ، تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن آبمیوه و سایر فرآورده های غذائی پاستوریزه و استریلیزه سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ بازار دوم بورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید لبنیات 2.1M 1.7B 1.2T 17.11% 293.9M 213.7B 4.2M 2.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
غشان 6.29%
7,270
6.73%
7,300
148.7B 211.6B 391.7B 1.5T 5.1B 3.6B 1.6B -5.8B -30.4B 0.81 583 12.47 11.24 0 625
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غشان 4 4 8 12 28 7 97 147 10 37 114 147 171 1400/11/30 -39 1399/04/17
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غشان 6,404 5,323 5,323 3,402 2,949 2,949 7,260 7,260 7,540 7,540 7,540 7,540 13 36 42 122 156 156
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غشان SMA5: 6,924 SMA10: 6,675 SMA20: 6,310 SMA50: 6,318 SMA100: 5,772 SMA200: 4,649 EMA5: 6,916 EMA10: 6,696 EMA20: 6,496 EMA50: 6,171 EMA100: 5,745 EMA200: 4,649 66 77 19 384 839 0 132
K: 100
D: 80
Upper: 7,337
Middle: 6,310
Lower: 5,284
Value: 236
Signal: 141
Diverg.: 95
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 4.9B 11.1B 3.3B 15.4M 5.2 -36% -6.8M 1.8M 8.5M 13.6M 6.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 3.1 44 14.4 6.29
7,270
6.73
7,300
55K 35.4K 5.5 6.1 17.11 5.1B 9.2B 3.3B 12.6M 4.3 -55 -7M 1.3M 8.3M 11.3M 4.4M
2 1402/01/06 0.8 7.9 9.7 -2.56
6,840
-5.84
6,610
1.5K 9.5K 0.8 0.9 0 -38.3M 1.2B -0 1.8M 0.62 3 55.9K 311.4K 255.4K 1.5M 1.6M
3 1402/01/05 0.9 6 6.6 -0.43
7,020
-1.42
6,950
31K 14.6K 0.4 0.5 17.11 -107.4M 665.8M -0 1M 0.32 16 153K 153K 0 800.6K 1M
سابقه پول داغ نماد غشان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غشان 731 6.87 3.12 45.3M 14.5M 41 0 30.9M 0 6 0 69.2M 0 3.3B خرید گروهی 12:18:04 1402/01/07
2 غشان 731 6.87 3.28 49.8M 15.2M 3 18 286.5M 18.7M 5 0 293.6M 0 2.1B خرید 11:28:09 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده