سابقه روزانه و لحظه ای نماد غزر

نماد غزر شرکت صنعتی زر ماکارون در بازار دوم بورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی - تولید محصولات غذایی از جمله ماکارونی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غزر صنعتی زر ماکارون بازار دوم بورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید سایر محصولات غذایی 7.2M 18B 6.8T 17.34% 3.1B 1.2T 44.7M 40.9M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
غزر 0.85%
3,787
1.7%
3,819
833.7B 1.3T 3T 10.4T 4.1B 9.7B 10.5B 19.5B 128.1B 1.57 293 12.92 11.24 0 121
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غزر 1 1 9 3 1 -4 20 15 -20 15 31 31 31 1401/07/11 -47 1399/06/01
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غزر 3,472 3,299 3,299 2,880 2,880 2,880 3,786 3,786 4,331 4,331 4,331 5,625 9 15 31 50 50 95
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غزر SMA5: 3,718 SMA10: 3,614 SMA20: 3,613 SMA50: 3,696 SMA100: 3,570 SMA200: 3,639 EMA5: 3,712 EMA10: 3,663 EMA20: 3,624 EMA50: 3,605 EMA100: 3,631 EMA200: 3,639 62 61 24 153 181 -8 134
K: 92
D: 78
Upper: 3,809
Middle: 3,613
Lower: 3,417
Value: 27
Signal: -4
Diverg.: 31
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 5.7B 54.0B 22.1B 144M 4.6 -28% -15M 1.3M 16.3M 142M 127M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 2.3 15.3 6.7 0.85
3,787
1.7
3,819
11K 121.3K 1.4 1.4 17.34 4.1B 21.5B 21.7B 56.7M 1.82 -19 -10.8M 0.9M 11.7M 55.7M 45M
2 1402/01/06 1.9 13.7 7.3 0.59
3,755
-0.86
3,701
80K 148.8K 1.3 1.3 0 1.5B 18.9B -0 50.2M 1.61 -8 -3.9M 160K 4M 50.1M 46.2M
3 1402/01/05 1.6 10.6 6.8 1.55
3,733
0.98
3,712
2K 27.4K 0.9 1.2 17.34 117.1M 13.7B 324.6M 36.7M 1.18 -1 -313.6K 200K 513.6K 36.5M 36.2M
سابقه پول داغ نماد غزر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غزر 382 1.6 2.34 13.7M 5.9M 4 3 115.3M 1.1M 40 2 14.9M 7.5M 21.7B خرید 11:42:05 1402/01/07
2 غزر 380 1.2 2.27 13.3M 5.9M 1 3 221.3M 23.1M 39 2 14.9M 7.5M 21.3B خرید 11:41:36 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده