سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غزر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غزر : تولید محصولات غذایی از جمله ماکارونی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,373
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.5
درصد خالص خرید حقوقی
-56
ارزش معاملات
27.1B
حجم معاملات
37.5M
خالص خرید حقوقی
-1.9M
خرید حقوقی
5.8M
خرید حقیقی
31.7M
فروش حقیقی
29.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-829M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/01 1.4 10 7 231 -1.25
7,120
-1.39
7,110
20,415 123,502 1.5 1.9 13.28 0.88 -3 6.6B 9.3M -324.7K 120K 9.2M 8.9M -535.3M
2 1401/08/30 3 7 2 518 -1.23
7,210
-2.05
7,150
5,703 200,000 0.5 0.7 13.28 0.31 -22 2.4B 3.3M -718.8K 39.3K 3.2M 2.5M -0
3 1401/08/29 2.2 8 4 -1,247 2.53
7,300
2.11
7,270
25,000 246,871 1.2 1.4 13.28 0.72 22 5.6B 7.7M 1.7M 4.7M 3M 4.7M -0
4 1401/08/28 2.7 7 3 120 -1.66
7,120
-2.49
7,060
7,817 51,106 0.5 0.6 13.28 0.32 -5 2.4B 3.4M -168.8K 190.4K 3.2M 3.1M 143.9M
5 1401/08/25 3.5 9 3 1,123 -1.09
7,240
-0.82
7,260
9,180 165 0.8 0.7 13.28 0.46 -32 3.5B 4.8M -1.6M 274.8K 4.6M 3M -0
6 1401/08/24 3.6 11 3 805 -1.08
7,320
-2.03
7,250
17,849 160 0.8 0.7 13.28 0.46 -22 3.6B 4.9M -1.1M 229.8K 4.7M 3.6M -259.6M
7 1401/08/23 2.2 8 4 -178 -2.76
7,400
-3.02
7,380
29,500 160 0.6 0.5 13.28 0.38 6 3B 4.1M 240.3K 240.5K 3.8M 4.1M -178M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-5.1 % 0 -3 -4 -4 5 -7 -32 -30 -46 1 62
سابقه پول داغ نماد غزر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غزر 710 -1.53 1.43 9.5M 6.6M 27 1 5.3M 142.5M 0 2 0 267.7M -535.3M فروش 12:17:33 1401/09/01
2 غزر 710 -1.53 1.79 8.4M 4.7M 15 1 26.2M 392.8M 0 1 0 392.8M -392.8M فروش 11:16:38 1401/09/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد