سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غدشت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غدشت : تولید انواع مواد غذائی وآشامیدنی به جز قند وشکر و کنسرو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
16.9
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
101B
حجم معاملات
28.0M
خالص خرید حقوقی
34
خرید حقوقی
40.4K
خرید حقیقی
27.9M
فروش حقیقی
27.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-6.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1.4 27 20 -2 3.39
37,260
2.16
36,820
9 12,283 0.6 0.7 24.16 1.91 0 11.7B 3.1M 407 407 3.1M 3.1M 2.5B
2 1401/11/11 1.3 30 24 1 4.62
36,040
4.99
36,170
46,938 277 0.7 0.8 24.21 2 0 11.9B 3.3M -373 0 3.3M 3.3M 750.7M
3 1401/11/10 0.8 24 29 69 -3.66
34,450
-2.01
35,040
7 13,817 0.8 0.9 24.23 2.4 -1 13.7B 4M -20K 0 4M 3.9M -479.4M
4 1401/11/09 0.4 22 52 72 -4.03
35,760
-4.99
35,400
148 166,871 0.8 0.9 24.23 2.55 0 15.1B 4.2M -20K 0 4.2M 4.2M -3.9B
5 1401/11/08 0.9 30 34 -149 4.22
37,260
4.98
37,530
13,954 300 1.3 1.3 24.24 3.76 1 23.2B 6.2M 40K 40K 6.2M 6.2M -581.4M
6 1401/11/05 0.7 20 30 0 -2.56
35,750
-0.03
36,680
271 3,100 1 1 24.26 2.87 0 17B 4.7M -0 0 4.7M 4.7M -3.5B
7 1401/11/04 0.6 14 23 0 -3.17
36,690
-2.61
36,900
9,618 6,000 0.5 0.4 24.26 1.44 0 8.8B 2.4M -0 0 2.4M 2.4M -1.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 0 4 1 -3 -1 3 43 83 -20 10 64
سابقه پول داغ نماد غدشت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غدشت 3,699 2.64 1.4 26.7M 19.1M 396 555 26.7M 19.1M 14 4 33M 19.8M 2.5B فروش گروهی 12:10:48 1401/11/12
2 غدشت 3,665 1.69 1.41 26.3M 18.7M 4 1 38.1M 152.2M 14 3 209.6M 148.2M 2.5B فروش 12:03:47 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده