سابقه روزانه و لحظه ای نماد غدانه

نماد غدانه شرکت کارخانجات دانه روغنی خراسان در بازار دوم فرابورس گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی - روغنکشی از انواع دانه های روغنی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
غدانه کارخانجات دانه روغنی خراسان بازار دوم فرابورس محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر تولید روغن های حیوانی و نباتی 1 2B 1.4T 27.96% 559.2M 384.7B 6.2M 4.9M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
غدانه 2.99%
6,880
3.44%
6,910
208.3B 415.7B 1.1T 3.2T 163.2M 571.1M 1.2B -7.7B -17.7B 0.68 784 8.78 10.03 0 223
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
غدانه 2 0 -6 -9 -21 -32 11 74 74 6 11 74 74 1401/11/03 -35 1402/04/04
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
غدانه 6,480 6,480 6,480 6,210 3,965 3,965 7,580 8,681 10,152 10,557 10,557 10,557 17 34 57 70 166 166
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
غدانه SMA5: 6,740 SMA10: 6,941 SMA20: 7,263 SMA50: 8,301 SMA100: 8,638 SMA200: 0 EMA5: 6,820 EMA10: 6,940 EMA20: 7,238 EMA50: 7,915 EMA100: 0 EMA200: 0 42 29 47 411 -964 -66 -74
K: 34
D: 21
Upper: 8,162
Middle: 7,263
Lower: 6,363
Value: -411
Signal: -408
Diverg.: -3
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 571.1M 13.9B -552.5M 20.7M 3.7 -11% -847.9K 848K 20.7M 19.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 0.8 14.2 18.4 2.99
6,880
3.44
6,910
4K 1.9K 1.3 1.1 27.96 163.2M 4.3B 104.3M 6.3M 1.12 -4 -237.2K 0 237.2K 6.3M 6.1M
2 1402/07/10 1.1 21.4 19.1 3.09
6,680
4.94
6,800
605.6K 5K 1.8 1.5 27.96 407.9M 5.5B -128.3M 8.2M 1.46 -7 -610.6K 0 610.6K 8.2M 7.6M
3 1402/07/09 0.5 11.2 23.2 -3.57
6,480
-4.17
6,440
78.1K 25.7K 1.4 1.2 27.96 -0 4.1B -528.5M 6.3M 1.12 0 -0 0 0 6.3M 6.3M
سابقه پول داغ نماد غدانه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غدانه 695 4.04 0.89 13.9M 15.7M 1 1 104.3M 26M 1 0 104.3M 0 104.3M خرید 09:52:33 1402/07/12
2 غدانه 662 2.16 0.84 13.2M 15.6M 2 1 64.1M 128.3M 0 1 0 128.3M -128.3M فروش 10:32:34 1402/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده