سابقه روزانه و لحظه ای معاملات غبشهر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد غبشهر : موضوع اصلی شرکت عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی، تصفیه روغن و سایر کارخانجات و تولید انواع محصولات از قبیل روغن، پنبه، لینتر، کنجاله. موضوع فرعی: تولید و خرید و فروش محصولات غذائی از قبیل انواع سس، قند، شکر، غلات، برنج، چای، ماکارونی، انواع رشته های خوراکی، آجیل، میوه خشک، آب میوه، انواع رب، انواع کمپوت و کنسرو، آب معدنی و بسته بندی و توزیع آنها و...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,019
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
184
ارزش معاملات
13.8B
حجم معاملات
43.1M
خالص خرید حقوقی
15.7M
خرید حقوقی
19.4M
خرید حقیقی
23.7M
فروش حقیقی
39.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1 10 10 76 0.68
3,125
1.84
3,161
15,197 9,060 0.3 0.4 18.29 0.06 -10 799.1M 2.5M -244.5K 308.3K 2.2M 2M -0
2 1401/07/04 1.8 16 9 -34 0.88
3,104
3.67
3,190
50,000 20,000 0.3 0.4 18.29 0.07 4 0.9B 3M 110.2K 110.9K 2.9M 3M -0
3 1401/07/02 0.5 12 22 -1,828 -3.36
3,077
-3.89
3,060
8,500 173,606 1.1 1.7 18.29 0.27 55 3.3B 10.7M 5.9M 6.4M 4.3M 10.3M -213.8M
4 1401/06/30 0.7 12 19 -457 -1.64
3,184
-1.30
3,195
5,000 3,000 0.5 0.9 18.29 0.15 23 2B 6.2M 1.4M 2.4M 3.8M 5.2M -858.7M
5 1401/06/29 0.6 13 20 -634 -1.52
3,237
-2.65
3,200
20,000 13,440 0.5 0.8 18.29 0.16 31 2.1B 6.4M 2M 2.8M 3.6M 5.5M -120.3M
6 1401/06/28 1.1 16 15 -342 -0.09
3,287
-1.06
3,255
42,300 3,433 0.4 0.6 18.29 0.13 20 1.7B 5.3M 1M 1.5M 3.8M 4.8M -5.5M
7 1401/06/27 0.9 21 24 -1,801 -0.57
3,290
-0.30
3,299
10,000 15,170 0.7 1 18.29 0.22 61 3B 9M 5.5M 5.9M 3.1M 8.6M -299.2M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
36.4 % 2 -2 -6 -13 -10 -16 -8 -88 -89 1 22
سابقه پول داغ نماد غبشهر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 غبشهر 303 -4.74 0.41 6.3M 15.4M 9 1 7.3M 106.9M 0 2 0 106.9M -213.8M فروش 09:39:20 1401/07/02
2 غبشهر 303 -4.74 0.41 6.3M 15.4M 9 1 7.3M 106.9M 0 1 0 106.9M -106.9M فروش 09:39:20 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک