سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شیراز

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شیراز : احداث،راه اندازی وبهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید ،بازاریابی،فروش،صدور محصولات پتروشیمی،ذخیره،واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد معدنی،شیمیایی و پتروشیمیایی و فراوردهای فرعی ومشتقات ذیربط آنها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
35,030
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.2
درصد خالص خرید حقوقی
-76
ارزش معاملات
253B
حجم معاملات
30.2M
خالص خرید حقوقی
-4.1M
خرید حقوقی
4.6M
خرید حقیقی
25.6M
فروش حقیقی
21.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-17.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/10 0.5 18 40 1,849 1.35
80,330
2.66
81,370
1,000 500 1.1 0.9 11.41 0.58 -7 27.2B 3.4M -230.1K 845.3K 2.5M 2.3M -3.2B
2 1401/11/09 0.4 20 47 -4,718 -5.68
79,260
-5.64
79,290
1,000 26,613 1.1 0.7 11.41 0.6 17 27.6B 3.5M 595.2K 1M 2.5M 3.1M -7.3B
3 1401/11/08 0.9 37 41 6,663 0.65
84,030
0.34
83,770
660 9,199 1.1 0.4 11.41 0.58 -24 28.2B 3.4M -792.9K 302.9K 3M 2.3M 3.1B
4 1401/11/05 0.6 22 36 1,737 -4.90
83,490
-4.32
84,000
10,501 4,010 1.2 0.5 11.41 0.61 -6 29.5B 3.5M -208.1K 0.9M 2.6M 2.4M -1.2B
5 1401/11/04 0.8 28 35 2,143 0.52
87,790
-0.56
86,850
1,028 5,984 1 0.4 11.41 0.51 -8 26.2B 3M -244.1K 157K 2.8M 2.6M -624.6M
6 1401/11/03 0.8 31 40 12,744 4.22
87,340
4.95
87,950
200 1,391 2.1 1 11.41 1.01 -25 51.3B 5.9M -1.5M 771.2K 5.1M 3.6M -1B
7 1401/11/02 0.5 30 62 14,612 3.80
83,800
6.13
85,680
5,116 4,441 3.1 1.7 11.41 1.3 -23 63.3B 7.6M -1.7M 597K 7M 5.2M -7.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-13.5 % -4 -8 5 1 6 15 20 53 -11 1 2
سابقه پول داغ نماد شیراز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شیراز 8,158 2.93 0.45 18.2M 40.1M 9 1 19.6M 176.6M 5 21 136.2M 193.3M -3.2B فروش 12:29:48 1401/11/10
2 شیراز 8,082 1.97 0.45 18.1M 40.2M 3 1 68.4M 204.2M 5 20 136.2M 194M -3B فروش 12:25:29 1401/11/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده