سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شگل

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شگل : تولید و تهیه انواع مواد اولیه و محصولات شوینده پاک کننده بهداشتی و آرایشی و مواد صنعتی مرتبط انجام کلیه امور خدمات بازرگانی مربوطه سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید انجام امور مربوط به تامین مالی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
25
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
-7
ارزش معاملات
2.6B
حجم معاملات
5.8M
خالص خرید حقوقی
-56.5K
خرید حقوقی
26.8K
خرید حقیقی
5.8M
فروش حقیقی
5.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.7 7 4 -6 0.18
4,525
2.28
4,620
2,000 18,496 0.3 0.6 0 0.1 3 211.8M 463.2K 13K 13K 450.2K 463.2K -0
2 1401/09/07 1.3 11 9 0 0.13
4,517
0.42
4,530
2,700 403 0.5 0.7 17.98 0.14 0 291.8M 642.8K 130 210 642.6K 642.7K -0
3 1401/09/06 1.4 13 9 38 0.09
4,511
0.53
4,531
37,924 5,000 0.5 0.9 17.98 0.16 -11 337.1M 745.1K -83.2K 0 745.1K 661.8K -0
4 1401/09/05 1.2 15 13 -5 -0.57
4,507
-0.71
4,501
10,000 1,430 1 2.3 17.98 0.31 1 652.2M 1.5M 11.9K 11.9K 1.4M 1.5M -0
5 1401/09/02 1.4 10 7 -1 0.20
4,533
-0.73
4,491
38,800 7,549 0.6 1 17.98 0.19 0 410.4M 0.9M 1.7K 1.7K 898.9K 0.9M -0
6 1401/09/01 0.8 4 5 0 0.09
4,524
0.00
4,520
220,000 18,881 0.3 0.4 17.98 0.08 0 167.6M 367.8K -0 0 367.8K 367.8K -0
7 1401/08/30 1.3 7 6 0 1.16
4,520
2.28
4,570
18,621 27,017 0.9 1.3 17.98 0.26 0 567.4M 1.2M -0 0 1.2M 1.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1 % 0 0 1 9 0 0 -18 -30 -37 3 57
سابقه پول داغ نماد شگل
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شگل 422 0 0.08 1.2M 14.8M 0 1 0 168.6M 0 1 0 168.6M -168.6M فروش 09:24:08 1401/08/07
2 شگل 470 6.58 2.27 17.8M 7.8M 1 6 250.5M 2.6M 2 0 189.7M 0 379.3M خرید 11:37:54 1401/07/20
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد