سابقه روزانه و لحظه ای نماد شکبیر

نماد شکبیر شرکت پتروشیمی امیرکبیر در بازار پایه زرد فرابورس گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شکبیر پتروشیمی امیرکبیر بازار پایه زرد فرابورس محصولات شیمیایی تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود 1.2M 3.6B 31.6T 2.43% 87.5M 767.6B 574.9K 721.4K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
شکبیر 0.4%
87,750
0.69%
88,000
250.9B 485.1B 1.2T 2.4T -3.3B -3B -16.6B 13.1B 21.7B 1.1 9218 9.52 0 0 485
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شکبیر 2 2 5 11 7 8 21 19 23 17 29 29 41 1400/03/05 -3 1400/06/02
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شکبیر 79,300 75,100 75,100 68,250 68,250 68,250 87,750 87,750 87,750 87,750 87,750 88,003 11 17 17 29 29 29
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شکبیر SMA5: 86,820 SMA10: 84,745 SMA20: 83,245 SMA50: 81,176 SMA100: 77,823 SMA200: 75,895 EMA5: 86,610 EMA10: 85,282 EMA20: 83,514 EMA50: 80,874 EMA100: 79,115 EMA200: 75,895 67 85 39 2,067 6,510 -14 152
K: 86
D: 85
Upper: 88,561
Middle: 83,245
Lower: 77,929
Value: 1940
Signal: 1468
Diverg.: 473
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -5.7B 14.7B -11.8B 1.7M 1.9 105% 656.1K 1.1M 414K 529K 1.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.6 49.5 88.2 0.4
87,750
0.69
88,000
21.5K 1.4K 1.1 0.9 2.43 -3.3B 6.4B -12B 731.1K 0.84 51 370.5K 410.4K 39.9K 320.7K 691.2K
2 1402/01/06 0.3 46.2 174 1.27
87,400
0.17
86,450
10K 112.9K 0.8 0.7 0 -2.5B 4.8B -0 536.5K 0.61 54 287.5K 397.7K 110.2K 74.8K 362.3K
3 1402/01/05 2.3 65.5 29.1 0.99
86,300
2.98
88,000
738.6K 39 0.6 0.5 2.43 15.7M 3.5B 131.3M 396K 0.46 0 -1.8K 262K 263.8K 134K 132.2K
سابقه پول داغ نماد شکبیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شکبیر 8,800 0.69 0.57 49.4M 86.7M 1 1 49.8M 111.9M 0 6 0 147.7M -12B فروش 12:24:55 1402/01/07
2 شکبیر 8,885 1.66 0.57 52.3M 91.4M 22 20 29.2M 140M 0 5 0 148.1M -11.9B فروش 11:26:53 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده