سابقه روزانه و لحظه ای نماد شکام

نماد شکام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در - گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود - تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی، مواد اولیه بهداشتی و دارویی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز - محصولات شیمیایی تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود 1 4B 4T 25.01% 1B 1T 14.2M 15.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
شکام 1.33%
9,900
2.35%
10,000
698.2B 1.7T 2.8T 5.6T 10.7M -6.1B 18.3B 25.9B 54.1B 1.45 1209 8.19 14.19 0 238
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شکام -1 -1 5 24 37 38 76 50 120 46 94 94 120 1400/06/30 -1 1402/01/05
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شکام 7,850 6,780 6,780 5,108 5,108 5,108 9,980 9,980 9,980 9,980 9,980 9,980 27 47 47 95 95 95
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شکام SMA5: 9,822 SMA10: 9,604 SMA20: 8,861 SMA50: 8,070 SMA100: 7,158 SMA200: 7,016 EMA5: 9,799 EMA10: 9,529 EMA20: 9,002 EMA50: 8,157 EMA100: 7,640 EMA200: 7,016 80 75 31 442 1,680 -6 94
K: 94
D: 88
Upper: 10,472
Middle: 8,861
Lower: 7,249
Value: 593
Signal: 506
Diverg.: 88
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -467.9M 41.1B 8.9B 41.7M 4.2 2% 477.9K 10.0M 9.6M 31.7M 32.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 0.4 12.1 28.6 1.33
9,900
2.35
10,000
30.8K 8.5K 1.5 1.5 25.01 10.7M 23.1B -378.6M 23.3M 2.33 0 -10.9K 8.4M 8.4M 14.9M 14.9M
2 1402/01/08 0.3 10.6 32.1 0.21
9,770
0.41
9,790
8.1K 154.7K 0.7 0.7 25.01 -1B 10.8B -582.1M 11M 1.1 9 1M 1.2M 128.7K 9.9M 10.9M
3 1402/01/07 0.4 9.2 21.2 2.52
9,750
3.05
9,800
550 191.5K 0.5 0.4 24.98 530.7M 7.2B 9.8B 7.4M 0.74 -7 -544.3K 456K 1M 6.9M 6.4M
سابقه پول داغ نماد شکام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شکام 1,000 2.35 0.43 12M 28.1M 2 1 593.5K 151.2M 2 5 108.7M 141M -378.6M فروش 12:27:34 1402/01/09
2 شکام 1,000 2.35 0.43 12M 28.1M 2 1 593.5K 151.2M 2 5 108.7M 141M -378.6M فروش 12:26:50 1402/01/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده