سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شکام

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شکام : تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی، مواد اولیه بهداشتی و دارویی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,940
قیمت پایانی
21
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
27.5
درصد خالص خرید حقوقی
8
ارزش معاملات
71.6B
حجم معاملات
49.1M
خالص خرید حقوقی
-2.2M
خرید حقوقی
10.6M
خرید حقیقی
38.5M
فروش حقیقی
36.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1 32 32 2,655 9.24
6,500
9.24
6,500
395,123 92,296 16.6 6.5 0 14.82 -15 17.2B 26.5M -4.1M 4.9M 21.6M 17.5M -0
2 1401/08/16 0.7 25 36 -3,096 3.54
26,350
4.91
26,700
1,892,911 200 2.9 1.1 19.87 2.34 28 11B 4.2M 1.2M 2M 2.2M 3.4M -835.6M
3 1401/08/15 1.2 29 26 691 3.04
25,450
4.25
25,750
60,299 45 1.9 0.7 19.87 1.46 -10 6.6B 2.6M -271.5K 253.6K 2.4M 2.1M 244.5M
4 1401/08/14 1.7 53 32 1,171 4.88
24,700
4.88
24,700
1,235,731 391 1.5 0.6 19.87 1.14 -23 5B 2M -474.1K 283K 1.8M 1.3M 2.9B
5 1401/08/11 1.3 34 26 1,357 3.74
23,550
4.85
23,800
1,598,513 600 2.2 1.1 19.88 1.75 -18 7.4B 3.1M -576.4K 367.2K 2.8M 2.2M 412.1M
6 1401/08/10 0.2 34 166 -3,194 -2.78
22,700
-2.78
22,700
11,979 1,901 8 6.5 19.89 4.7 17 19.1B 8.4M 1.4M 2.1M 6.3M 7.7M -7.6B
7 1401/08/09 0.3 20 61 -1,524 -0.21
23,350
-1.50
23,050
4,978 3,112 2.3 2.4 19.89 1.25 29 5.2B 2.2M 652.8K 688K 1.5M 2.2M -394.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-4.4 % 0 0 0 -74 -74 -77 -80 -79 -29 0 0
سابقه پول داغ نماد شکام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شکام 640 7.56 1.07 33.9M 31.8M 16 5 18.4M 107.1M 9 4 171.2M 149M 691M فروش 11:12:04 1401/09/08
2 شکام 643 8.07 1.13 34.7M 30.8M 1 2 329.1M 3.8M 9 3 171.2M 219M 1.2B خرید 11:11:34 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد