سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شپنا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شپنا : انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها،ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین ،نفت سفید،نفت گاز،نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-262,027
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
270
ارزش معاملات
632B
حجم معاملات
877M
خالص خرید حقوقی
363.3M
خرید حقوقی
474M
خرید حقیقی
404M
فروش حقیقی
767M
برآیند پول داغ و گروهی
-135.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.6 12 23 -22,373 -0.28
7,090
-0.14
7,100
181,789 166,520 0.4 0.5 36.16 0.1 46 48.4B 68.2M 31.6M 43.7M 24.5M 56.1M -30B
2 1401/11/11 0.9 24 27 -18,989 1.57
7,110
2.57
7,180
2,500 723,042 0.5 0.6 35.91 0.13 30 63.2B 88.8M 26.7M 30.6M 58.2M 84.9M -1.1B
3 1401/11/10 0.8 17 21 -13,092 0.00
7,000
1.14
7,080
267,764 57,817 0.6 0.6 35.92 0.14 19 67.8B 96.8M 18.7M 34.3M 62.5M 81.2M -3.6B
4 1401/11/09 0.7 20 27 -50,220 -4.37
7,000
-3.42
7,070
964,539 503,808 1 1.1 35.94 0.25 41 121.8B 174.1M 71.7M 91.6M 82.5M 154.2M -37.8B
5 1401/11/08 0.6 19 32 -64,034 0.27
7,320
0.27
7,320
115,173 82,797 0.8 0.9 35.94 0.22 57 112.1B 153.1M 87.5M 102.8M 50.3M 137.8M -33.6B
6 1401/11/05 0.5 19 36 -75,806 -3.05
7,300
-1.73
7,400
3,777,657 677,898 1 1 35.96 0.27 56 136.2B 186.6M 103.8M 114.5M 72.1M 175.9M -30.9B
7 1401/11/04 0.7 18 25 -17,512 -1.83
7,530
-1.69
7,540
512,463 216,631 0.6 0.6 35.97 0.16 21 82.6B 109.7M 23.3M 56.2M 53.5M 76.7M 1.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
41.4 % -3 -3 -10 -5 0 14 10 79 -14 3 16
سابقه پول داغ نماد شپنا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شپنا 710 -0.14 0.54 12.2M 22.5M 3 12 186.7M 73.6M 2 21 11.6M 22M -30B خرید 12:29:02 1401/11/12
2 شپنا 710 -0.14 0.53 11.8M 22.1M 3 3 24.7M 139.1M 1 21 11.4M 22M -30.5B فروش 12:27:32 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده