سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شپدیس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شپدیس : احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانهجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
12,825
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.5
درصد خالص خرید حقوقی
-46
ارزش معاملات
213B
حجم معاملات
13.9M
خالص خرید حقوقی
-825.4K
خرید حقوقی
4.0M
خرید حقیقی
9.9M
فروش حقیقی
9.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-14.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1 28 27 5,739 1.96
153,700
3.49
156,000
4,252 915 0.5 1 15.45 0.19 -21 27.4B 1.8M -373.4K 137.9K 1.6M 1.3M 9.6B
2 1401/11/11 0.6 12 22 1,690 1.35
150,740
0.85
150,000
159 4,996 0.2 0.4 15.45 0.09 -14 12.3B 812.8K -112.1K 74.3K 738.4K 626.3K -478.6M
3 1401/11/10 0.5 15 32 5,018 1.40
148,730
1.92
149,480
605 3,603 0.5 0.8 15.45 0.21 -17 29.1B 2M -337.4K 305.2K 1.6M 1.3M 1.7B
4 1401/11/09 0.5 16 29 -3,093 -4.51
146,670
-3.43
148,330
51 26,295 0.6 0.7 15.45 0.22 10 30.2B 2.1M 210.9K 504.4K 1.6M 1.8M -4.5B
5 1401/11/05 0.4 13 31 -3,191 -1.86
153,600
-1.49
154,180
193 940 0.7 0.8 15.45 0.26 9 36.7B 2.4M 207.7K 1.1M 1.3M 1.5M -6.1B
6 1401/11/04 0.4 13 30 -163 -1.02
156,510
-1.47
155,810
500 5,169 0.5 0.6 15.45 0.2 1 28.9B 1.8M 10.4K 811.7K 1M 1M -6.5B
7 1401/11/03 0.6 19 36 6,825 -0.29
158,130
-0.88
157,200
1,000 125 0.9 1 15.45 0.33 -14 48.7B 3.1M -431.6K 1.1M 2M 1.6M -8.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-5.9 % 5 0 -2 -12 -10 -3 -1 25 -28 2 3
سابقه پول داغ نماد شپدیس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شپدیس 15,675 3.99 1.01 28M 27.8M 3 1 62.4M 110.4M 21 7 29M 29.1M 9.6B فروش 12:17:31 1401/11/12
2 شپدیس 15,675 3.99 1.01 28M 27.8M 3 1 62.4M 110.4M 21 6 29M 29M 9.7B فروش 12:17:31 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده