سابقه روزانه و لحظه ای نماد شپترو

نماد شپترو شرکت پتروشیمی آبادان در بازار پایه زرد فرابورس گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی - شرکت سهامی پتروشیمی آبادان در اواخر سال 1342 انستیتو نفت فرانسه از طریق سازمان برنامه و بودجه مأمور شد تا در مکان ایجاد صنایع پتروشیمی در ایران مطالعات جامعی انجام دهد. این مطالعات موجب تأسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت 74 درصد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 26 درصد سهم شرکت ب.اف.گودریج آمریکا شد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شپترو پتروشیمی آبادان بازار پایه زرد فرابورس محصولات شیمیایی تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی 1 10B 2.1T 37.18% 3.7B 762.9B 25M 44.1M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
شپترو 2.96%
2,052
2.96%
2,052
242.3B 575.7B 1.5T 3.6T 820.8M 3.9B 5.5B 7B -7.8B 1.84 -682 -3.01 0 0 366
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شپترو 12 12 18 29 14 7 34 20 -54 37 62 62 62 1401/08/08 -76 1399/04/21
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شپترو 1,592 1,500 1,500 1,270 1,270 1,270 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,601 29 37 37 62 62 105
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شپترو SMA5: 1,938 SMA10: 1,831 SMA20: 1,740 SMA50: 1,717 SMA100: 1,645 SMA200: 1,706 EMA5: 1,947 EMA10: 1,866 EMA20: 1,786 EMA50: 1,707 EMA100: 1,703 EMA200: 1,706 78 72 36 54 259 0 205
K: 100
D: 100
Upper: 2,006
Middle: 1,740
Lower: 1,473
Value: 78
Signal: 39
Diverg.: 39
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 2.4B 17.6B 1.3B 89.2M 2.4 -73% -12.1M 1.2M 13.3M 88.0M 75.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 15.8 111.5 7.1 2.96
2,052
2.96
2,052
33.9M 7K 0.2 0.3 37.18 820.8M 1.6B 102.6M 7.6M 0.2 -53 -4M 0 4M 7.6M 3.6M
2 1402/01/08 1 31.1 31 3
1,993
3
1,993
11.3M 0 0.9 1.3 37.18 807.6M 8.3B 13.3M 41.8M 1.13 -10 -4.1M 1.1M 5.2M 40.7M 36.7M
3 1402/01/07 2.3 54.1 23.1 2.93
1,935
2.98
1,936
18.3M 0 0.9 1.6 37.18 792.3M 7.7B 1.2B 39.7M 1.07 -10 -4.1M 52.8K 4.1M 39.7M 35.6M
سابقه پول داغ نماد شپترو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شپترو 205 2.96 6.52 57M 8.8M 1 1 102.6M 20.5M 1 0 102.6M 0 102.6M خرید 09:06:20 1402/01/09
2 شپترو 199 3 0.67 25M 37.4M 5 1 30.9M 114.7M 1 1 128M 114.7M 13.3M فروش 09:12:24 1402/01/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده