سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شپاکسا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شپاکسا : تهیه وتولید انواع مواد شوینده وپاک کننده ، محصولات بهداشتی و آرایشی ، کارهای تولیدی و بازرگانی ، سرمایه گذاری ، صادرات ، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
57
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.4
درصد خالص خرید حقوقی
8
ارزش معاملات
12.3B
حجم معاملات
70.6M
خالص خرید حقوقی
-322.2K
خرید حقوقی
1.7M
خرید حقیقی
69.0M
فروش حقیقی
68.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-72.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.1 10 9 18 0.29
1,739
0.35
1,740
1,624 10,000 0.5 0.6 0 0.25 -2 898.8M 5.2M -100.7K 481.2K 4.7M 4.6M -0
2 1401/09/07 1.2 9 7 -30 0.64
1,734
0.87
1,738
2,105 4,500 0.5 0.4 22.59 0.21 4 776.5M 4.5M 173.5K 173.8K 4.3M 4.5M -0
3 1401/09/06 1.1 8 7 -67 0.23
1,723
1.51
1,745
20,004 30,000 0.4 0.4 22.59 0.2 9 732.2M 4.2M 387K 387K 3.9M 4.2M -0
4 1401/09/05 0.9 7 9 -2 -0.52
1,719
-1.62
1,700
264,089 44,615 0.4 0.3 22.59 0.2 0 701.4M 4.1M 10K 10K 4.1M 4.1M -0
5 1401/09/02 0.5 8 17 -2 -1.99
1,728
-2.50
1,719
10,000 399,980 0.9 0.8 22.59 0.44 0 1.6B 9.2M 10K 10K 9.2M 9.2M -150.8M
6 1401/09/01 0.8 16 20 18 1.73
1,763
2.71
1,780
9,260 3,000 2.3 2.8 22.59 1.05 0 3.9B 21.9M -100K 0 21.9M 21.8M -108.5M
7 1401/08/30 2.9 42 14 122 5.35
1,733
6.99
1,760
7,288,091 2,890 2.5 4 22.59 1.03 -3 3.7B 21.5M -701.9K 591.9K 20.9M 20.2M 186.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.5 % 1 -1 3 17 9 -11 -30 -6 -92 1 29
سابقه پول داغ نماد شپاکسا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شپاکسا 170 -3.57 0.54 7.5M 14M 14 1 10.8M 150.8M 0 1 0 150.8M -150.8M فروش 11:53:52 1401/09/02
2 شپاکسا 176 1.27 0.91 14.9M 16.3M 4 1 27.1M 108.5M 0 1 0 108.5M -108.5M فروش 09:43:07 1401/09/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد