سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شلیا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شلیا : تولید ، فرآوری و پالایش کلیه مواد معدنی و شیمیایی از جمله انواع منسوجات شیشه ای شامل الیاف ، تیشو ، نخ و غیره و هر نوع فعالیت بازرگانی از قبیل خرید و فروش ، صادرات وواردات مواد اولیه و فرآورده های فوق الذکر و بسته بندی آنها و ماشین آلات تولیدی مرتبط
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
4,435
قیمت پایانی
13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
15.3
درصد خالص خرید حقوقی
-137
ارزش معاملات
12.4B
حجم معاملات
4.1M
خالص خرید حقوقی
-1.5M
خرید حقوقی
خرید حقیقی
4.1M
فروش حقیقی
2.6M
برآیند پول داغ و گروهی
1.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.1 53 48 1,404 2.91
31,850
2.91
31,850
553,505 0 2.3 1.3 33.9 3.03 -53 2.6B 831.1K -440.9K 0 831.1K 390.1K 700.7M
2 1401/07/02 1.1 62 58 155 3.00
30,950
3.00
30,950
560,477 1,000 2.5 1.9 33.9 3.37 -6 2.8B 895.2K -50K 0 895.2K 845.2K 346.3M
3 1401/06/30 1.7 56 34 2,554 2.91
30,050
2.91
30,050
102,275 1,000 6.1 6.4 32.91 6.76 -47 5.4B 1.8M -850K 0 1.8M 0.9M 404M
4 1401/06/29 1.4 34 24 321 3.00
29,200
3.00
29,200
128,253 1,000 1.2 1.1 32.91 1.35 -31 1B 359K -110K 0 359K 249K 292M
5 1401/06/28 4.7 47 10 0 0.35
28,350
2.83
29,050
188,091 1,000 0.2 0.1 32.91 0.18 0 140.9M 48.5K -0 0 48.5K 48.5K -0
6 1401/06/27 5 68 14 0 0.53
28,250
2.85
28,900
293,029 1,000 0.2 0.2 32.91 0.27 0 204.6M 70.8K -0 0 70.8K 70.8K -0
7 1401/06/23 1.8 26 15 0 0.54
28,100
2.86
28,750
270,603 1,000 0.2 0.2 32.91 0.31 0 233.8M 81.3K -0 0 81.3K 81.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-35.5 % 6 12 14 27 21 4 40 -31 -35 0 0
سابقه پول داغ نماد شلیا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شلیا 3,185 2.91 2.95 151.2M 51.3M 6 1 116.8M 63.7M 1 0 116.8M 0 700.7M خرید 11:38:39 1401/07/04
2 شلیا 3,095 3 0.83 57.8M 70M 1 2 173.2M 86.6M 2 0 173.2M 0 346.3M خرید 09:50:20 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک