سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شفن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شفن : موضوع فعالیت شرکت،احداث , راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی ، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
8,296
قیمت پایانی
-12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.7
درصد خالص خرید حقوقی
-94
ارزش معاملات
64.0B
حجم معاملات
115M
خالص خرید حقوقی
-14.4M
خرید حقوقی
10.5M
خرید حقیقی
105M
فروش حقیقی
90.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.8 12 15 3,017 1.34
5,280
1.34
5,280
913,938 128,678 0.6 0.8 11.06 0.38 -44 6.9B 13.1M -5.7M 807.2K 12.3M 6.6M 1.9B
2 1401/11/10 0.7 9 13 -74 -0.19
5,210
0.77
5,260
118,166 89,805 0.3 0.4 11.06 0.21 2 3.7B 7M 143K 405.3K 6.6M 6.8M -58.1M
3 1401/11/09 0.4 10 24 -1,854 -6.28
5,220
-5.39
5,270
11,524 79,794 1.1 1.2 11.06 0 15 12.4B 23.7M 3.6M 4M 19.6M 23.2M -2.9B
4 1401/11/08 0.6 11 18 439 -1.07
5,570
-1.78
5,530
168,102 44,038 0.7 0.7 0 0.45 -5 8.5B 15.3M -788.3K 1.2M 14M 13.3M -1B
5 1401/11/05 0.6 11 19 1,073 -2.93
5,630
-2.76
5,640
136,730 5,640 0.7 0.7 11.06 0.46 -12 8.9B 15.8M -1.9M 439.1K 15.4M 13.4M -213.9M
6 1401/11/04 0.6 11 18 2,708 -2.19
5,800
-2.36
5,790
1,000 2,000 0.6 0.7 11.06 0.47 -29 9.4B 16.1M -4.7M 770.9K 15.3M 10.7M -646.2M
7 1401/11/03 0.7 14 21 2,988 -0.67
5,930
-2.18
5,840
15,000 10,000 1 1 11.06 0.71 -21 14.3B 24.2M -5M 2.8M 21.3M 16.3M 310.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-12.5 % -5 -6 -14 -11 -10 -6 -29 -50 -59 4 2
سابقه پول داغ نماد شفن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شفن 527 1.15 0.78 11.5M 14.6M 476 228 11.5M 14.6M 2 5 11.7M 16.7M 1.9B خرید گروهی 12:10:48 1401/11/12
2 شفن 527 1.15 0.77 11.1M 14.5M 2 1 105.9M 106.4M 1 5 12.5M 21.5M -184M فروش 12:02:03 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده