سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شفارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شفارس : اولین و بزرگترین تولید کننده مواد آلدئیدی در ایران تولید پودرهای قالبگیری ملامین فرمالدئید تولید پودرهای قالبگیری اوره فرمالدئید تولید فرمالین تولید چسب مایع صنعتی(اوره فرمالدئید) تولید پودر چسب(اوره فرمالدئید) تولیدUFC تولیدپودر گلیزر تولید هاردنر تولید فوق روان کننده بتون تولید رزین MF تولید رزینUF
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-16
قیمت پایانی
9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5
درصد خالص خرید حقوقی
2
ارزش معاملات
16.4B
حجم معاملات
160M
خالص خرید حقوقی
188.9K
خرید حقوقی
837K
خرید حقیقی
159M
فروش حقیقی
159M
برآیند پول داغ و گروهی
-229.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.3 11 9 0 1.72
1,067
0.95
1,059
5,000 52,941 0.9 0.8 0 0.56 0 1.9B 18M -0 0 17.8M 17.8M -0
2 1401/09/07 1.2 14 11 43 3.55
1,049
2.86
1,042
46,430 10,000 1.7 1.5 26.72 1.02 -1 3.4B 32.6M -407.7K 0 32.6M 32.2M 436.6M
3 1401/09/06 1.1 9 8 0 1.10
1,013
1.30
1,015
33 1,805,000 0.6 0.5 26.72 0.39 0 1.3B 12.3M -0 0 12.3M 12.3M -0
4 1401/09/05 0.4 7 17 0 -0.60
1,002
-0.79
1,000
362,769 3,832 0.9 0.8 26.72 0.54 0 1.7B 17.3M -0 0 17.3M 17.3M -0
5 1401/09/02 0.6 9 15 -57 -2.23
1,008
-2.52
1,005
99,773 80,823 1.1 1.1 26.72 0.7 3 2.3B 22.5M 568.3K 568.3K 21.9M 22.5M -468.9M
6 1401/09/01 1.5 18 12 25 4.25
1,031
4.04
1,029
15,000 289,265 1.7 2 26.72 1.06 -1 3.5B 33.8M -240K 0 33.8M 33.6M -196.9M
7 1401/08/30 1.1 14 12 -27 1.23
989
2.76
1,004
60,000 50,000 1.2 1.6 26.72 0.74 1 2.3B 23.5M 268.3K 268.3K 23.3M 23.5M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.1 % 6 3 7 21 0 2 -11 0 -30 10 14
سابقه پول داغ نماد شفارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شفارس 106 4.15 2.56 20.6M 8.1M 2 32 218.3M 12.3M 1 0 218.3M 0 436.6M خرید 09:46:22 1401/09/07
2 شفارس 101 -2.33 0.56 8M 14.2M 16 1 13.1M 209.6M 0 2 0 234.4M -468.9M فروش 11:44:23 1401/09/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد