سابقه روزانه و لحظه ای نماد شفارا

نماد شفارا شرکت پتروشیمی فارابی در بازار پایه زرد فرابورس گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود - تولید PAF و DOP سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شفارا پتروشیمی فارابی بازار پایه زرد فرابورس محصولات شیمیایی تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود 1 4.7B 3.4T 18.1% 841.7M 618.7B 3.1M 2.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
شفارا 0.14%
7,350
0.54%
7,380
114B 257.1B 383.6B 1.4T -0.9B -312.6M 5.4B 3.2B -5B 2.96 102 72.06 0 0 536
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شفارا -2 1 12 11 6 10 88 155 51 20 88 202 202 1401/09/20 -8 1402/05/01
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شفارا 6,490 6,110 6,110 3,913 2,879 2,434 7,520 7,520 8,010 8,010 8,010 8,010 16 23 31 105 178 229
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شفارا SMA5: 7,400 SMA10: 7,094 SMA20: 6,871 SMA50: 7,027 SMA100: 6,271 SMA200: 4,670 EMA5: 7,314 EMA10: 7,168 EMA20: 7,015 EMA50: 6,760 EMA100: 6,153 EMA200: 4,670 58 74 22 290 546 -22 111
K: 78
D: 82
Upper: 7,556
Middle: 6,871
Lower: 6,185
Value: 158
Signal: 72
Diverg.: 86
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -626.3M 6.4B 131.1M 8.6M 1 49% 851.6K 3.4M 2.5M 5.2M 6.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 1.1 43.1 39 0.14
7,350
0.54
7,380
28K 39.9K 0.7 0.5 18.1 -0.9B 1.6B -0 2.2M 0.26 58 1.2M 1.4M 152.6K 758.5K 2M
2 1402/07/10 2 62.6 31.8 -2.39
7,340
-2.93
7,300
9.1K 1.3M 1.5 1 18.1 290.5M 3.2B -22.1M 4.4M 0.52 -9 -395.7K 2M 2.4M 2.4M 2M
3 1402/07/09 1.7 49.4 29.3 0.67
7,520
1.61
7,590
15.1K 39.4K 0.7 0.5 18.1 -0 1.6B 153.2M 2.1M 0.25 0 -0 0 0 2.1M 2.1M
سابقه پول داغ نماد شفارا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شفارا 730 -2.93 2.27 62M 27.3M 0 1 0 198.1M 1 1 175.9M 198.1M -22.1M فروش 12:04:04 1402/07/10
2 شفارا 730 -2.93 2.69 60.7M 22.6M 1 0 175.9M 0 1 0 175.9M 0 175.9M خرید 11:44:33 1402/07/10
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده