سابقه روزانه و لحظه ای نماد شفارا

نماد شفارا شرکت پتروشیمی فارابی در بازار پایه زرد فرابورس گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود - تولید PAF و DOP سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شفارا پتروشیمی فارابی بازار پایه زرد فرابورس محصولات شیمیایی تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود 1 2.6B 1.5T 14.89% 391.7M 228B 5M 4.6M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
شفارا 0.87%
5,820
0.87%
5,820
142.5B 225.3B 504.4B 2.1T 635.1M 692M -1.3B -2.9B -7.1B 1.54 177 32.88 0 0 534
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شفارا 3 3 6 12 -6 22 23 4 42 29 46 46 91 1400/03/29 -38 1400/08/23
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شفارا 5,130 4,896 4,527 3,987 3,987 3,987 5,820 6,210 6,210 6,210 6,210 6,940 13 27 37 56 56 74
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شفارا SMA5: 5,658 SMA10: 5,591 SMA20: 5,460 SMA50: 5,410 SMA100: 4,823 SMA200: 4,884 EMA5: 5,690 EMA10: 5,595 EMA20: 5,554 EMA50: 5,293 EMA100: 5,097 EMA200: 4,884 55 83 26 193 207 -18 143
K: 82
D: 79
Upper: 5,910
Middle: 5,460
Lower: 5,010
Value: 106
Signal: 81
Diverg.: 25
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.2B 8.2B 282M 14.4M 3.7 -99% -2.1M 3.1M 5.2M 11.2M 9.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.6 53.2 34 0.87
5,820
0.87
5,820
1.4K 4.2K 1.5 1.9 14.89 635.1M 4.3B -96.5M 7.3M 1.88 -15 -1.1M 2.2M 3.3M 5.1M 4M
2 1402/01/06 4.6 25.9 5.6 2.49
5,770
1.78
5,730
58.5K 30.3K 0.1 0.1 0 204.3M 276.1M -0 478.4K 0.12 -74 -354K 0 354K 451.4K 97.4K
3 1402/01/05 1.1 72.2 63.6 0.54
5,630
0.54
5,630
156.1K 96.1K 1.3 1.8 14.89 377.8M 3.7B 378.5M 6.6M 1.68 -10 -671K 0.9M 1.6M 5.6M 5M
سابقه پول داغ نماد شفارا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شفارا 592 2.6 1.64 58.7M 35.8M 3 3 113.2M 95.2M 2 2 114M 276.3M -96.5M خرید 11:42:05 1402/01/07
2 شفارا 592 2.6 0.97 42.1M 43.6M 1 1 13.2M 222M 1 2 116.6M 276.3M -436M فروش 10:05:52 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده