سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شسم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شسم : تولید و فرمولاسیون انواع سموم دفع آفات نباتی و گیاهی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.3
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
3.4B
حجم معاملات
108K
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
108K
فروش حقیقی
108K
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/09 2.1 77 37 0 -0.80
318,050
-2.00
314,200
0 90,543 1.7 2 13.06 2.24 0 0.9B 29.3K -0 0 29.3K 29.3K -0
2 1401/11/08 1.2 17 15 0 1.01
320,600
1.98
323,700
8,459 0 1 1.3 13.06 1.24 0 523.4M 16.2K -0 0 16.2K 16.2K -0
3 1401/11/05 0.3 20 58 0 1.96
317,400
1.99
317,500
7,808 0 2.7 3.9 13.06 3.08 0 1.3B 40.2K -0 0 40.2K 40.2K -1B
4 1401/11/04 10 38 4 0 0.14
311,300
1.99
317,050
16,280 0 0.1 0.1 13.06 0.09 0 37.6M 1.2K -0 0 1.2K 1.2K -0
5 1401/11/03 4.3 15 3 0 0.18
310,850
2.00
316,500
11,062 0 0.1 0.1 13.06 0.11 0 45.2M 1.4K -0 0 1.4K 1.4K -0
6 1401/11/02 0.3 7 23 0 1.87
310,300
1.99
310,650
3,799 0 1 0.5 13.06 1.19 0 481.3M 15.5K -0 0 15.5K 15.5K -108.8M
7 1401/11/01 0.8 8 10 0 0.53
304,600
2.00
309,050
3,953 0 0.3 0.1 13.07 0.33 0 134M 4.3K -0 0 4.3K 4.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % 2 3 9 24 41 38 15 102 -2 102 1
سابقه پول داغ نماد شسم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شسم 31,750 1.99 0.3 15.8M 53M 32 1 14.9M 476.3M 0 2 0 476.3M -1B فروش 11:37:47 1401/11/05
2 شسم 31,750 1.99 0.3 15.8M 53M 32 1 14.9M 476.3M 0 1 0 476.3M -476.3M فروش 11:37:31 1401/11/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده