سابقه روزانه و لحظه ای نماد شستان

نماد شستان شرکت پتروشیمی گلستان در بازار پایه نارنجی فرابورس گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه شستان چارت تکنیکال شستان ریزمعاملات شستان پول داغ شستان سهامداران عمده شستان افزایش سرمایه شستان تعدیل قیمت شستان نمودار قیمت شستان چارت دلاری شستان TSETMC شستان کدال شستان فیلتر کدال شستان
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شستان پتروشیمی گلستان بازار پایه نارنجی فرابورس محصولات شیمیایی تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود 5.1M 5B 2T 31.04% 1.6B 605.7B 882.5K 644.1K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
شستان -0.51%
3,903
-2.98%
3,806
17.2B 47.1B 50.9B 222.8B -12.1M -262.4M -2.3B -2.5B -4.7B 0 49 80.06 0 828
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شستان -1 -2 -2 -5 -5 -11 -21 -14 260 0 6 6 284 1401/05/09 -58 1402/06/28
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شستان 3,903 3,903 3,903 3,667 3,667 3,667 4,099 4,254 4,379 4,917 8,370 9,270 5 9 12 34 128 153
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شستان SMA5: 3,850 SMA10: 3,907 SMA20: 3,963 SMA50: 4,069 SMA100: 4,117 SMA200: 5,341 EMA5: 3,853 EMA10: 3,892 EMA20: 3,946 EMA50: 4,032 EMA100: 4,419 EMA200: 5,341 28 17 22 74 -125 -100 -214
K: 0
D: 2
Upper: 4,111
Middle: 3,963
Lower: 3,814
Value: -67
Signal: -55
Diverg.: -12
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -59M 1.1B -0 2.8M 0.2 14% 150.6K 152K 1.1K 2.7M 2.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/04/18 1.5 19.4 12.9 -0.51
3,903
-2.98
3,806
91.6K 120.5K 1.3 1 31.04 -12.1M 322M -0 846.1K 0.05 4 31K 31K 0 815.1K 846.1K
2 1403/04/17 0.6 19.4 35 -0.68
3,923
-2.99
3,832
0 210.6K 2 1 31.04 -47.3M 454.8M -0 1.2M 0.08 10 120.7K 120.7K 0 1.1M 1.2M
3 1403/04/16 0.7 10 13.5 -0.03
3,950
-2.25
3,862
3K 8.4K 1.4 0.5 31.04 429.4K 305M -0 772.9K 0.05 0 -1.1K 0 1.1K 772.9K 771.8K
سابقه پول داغ نماد شستان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شستان 401 -1.98 0.3 43.1M 141.8M 0 1 0 160.4M 0 1 0 160.4M -160.4M فروش 10:48:47 1403/03/29
2 شستان 433 3 4 108.7M 27.2M 3 1 144.3M 432.8M 0 1 144.3M 432.8M -0 فروش 11:07:47 1403/02/24
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده