سابقه روزانه و لحظه ای نماد شستان

نماد شستان شرکت پتروشیمی گلستان در بازار پایه نارنجی فرابورس گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود - فعالیت اصلی شرکت : موضوع فعالیت شرکت عبارتست از احداث،راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید،بازاریابی،فروش،صدورمحصولات پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی ،بازرگانی ،فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شستان پتروشیمی گلستان بازار پایه نارنجی فرابورس محصولات شیمیایی تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود 1 473M 271B 41.46% 196.1M 112.4B 148.4K 95.1K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
شستان 1.96%
5,730
1.96%
5,730
0 0 0 0 2.1M -0 -0 -0 -0 0 -149 -38.46 0 0 831
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شستان 2 4 8 17 27 27 33 43 37 30 42 51 102 1400/05/06 2 1401/10/21
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شستان 4,918 4,527 4,415 4,025 3,797 3,797 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 5,730 17 27 30 42 51 51
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شستان SMA5: 5,620 SMA10: 5,455 SMA20: 5,258 SMA50: 4,914 SMA100: 4,679 SMA200: 4,397 EMA5: 5,606 EMA10: 5,486 EMA20: 5,310 EMA50: 5,018 EMA100: 4,762 EMA200: 4,397 95 98 52 43 524 0 145
K: 100
D: 100
Upper: 5,740
Middle: 5,258
Lower: 4,776
Value: 200
Signal: 162
Diverg.: 38
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 2.1M 217M -0 384K 0.1 -2% -3.6K 3.6K 384K 380K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1401/10/27 15.4 86.3 5.6 1.96
5,730
1.96
5,730
2.1M 0 1.7 0.9 41.46 2.1M 86.3M -0 150.5K 0.04 -2 -3.6K 0 3.6K 150.5K 146.9K
2 1401/10/26 1.7 18.4 10.7 2
5,620
2
5,620
1.9M 0 2.5 2 70.73 -0 128.8M -0 229.1K 0.07 0 -0 0 0 229.1K 229.1K
3 1401/10/24 3 2.3 0.8 2
5,620
2
5,620
1.7M 0 0 0 70.73 -0 2.3M -0 4.1K 0 0 -0 0 0 4.1K 4.1K
سابقه پول داغ نماد شستان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شستان 402 -1.98 1.35 19.6M 14.5M 0 1 0 122.8M 0 3 0 116.3M -349M فروش 12:21:06 1401/03/21
2 شستان 402 -1.98 1.31 19.4M 14.8M 0 1 0 120M 0 2 0 113.1M -226.3M فروش 12:13:22 1401/03/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده