سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شستا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شستا : فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-113,323
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.6
درصد خالص خرید حقوقی
147
ارزش معاملات
461B
حجم معاملات
4.8B
خالص خرید حقوقی
1.2B
خرید حقوقی
1.7B
خرید حقیقی
3.1B
فروش حقیقی
4.3B
برآیند پول داغ و گروهی
-85.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.7 10 13 -11,124 -0.63
945
-0.11
950
162,486 249,282 0.4 0.5 11.25 0.22 29 38.3B 405M 117.7M 166.1M 238.9M 356.6M -10.7B
2 1401/11/11 0.8 11 14 6,499 0.74
951
1.06
954
333,012 662,730 0.5 0.7 11.25 0.3 -12 53.3B 560.6M -68.3M 89.6M 471M 402.6M 2B
3 1401/11/10 0.9 10 12 -6,446 0.75
944
3.09
966
12,000 1,287,295 0.5 0.7 11.25 0.29 13 49.6B 524.8M 68.3M 100.9M 423.9M 492.1M -5.2B
4 1401/11/09 0.4 8 20 -53,045 -4.68
937
-3.87
945
378,552 791,780 1 1.7 11.25 0.65 47 112.1B 1.2B 566.1M 650.8M 545.1M 1.1B -55.4B
5 1401/11/08 0.6 10 17 -21,038 -0.81
983
-1.61
975
195,250 189,164 0.6 1 11.25 0.41 28 74.2B 755.3M 214M 285.7M 469.5M 683.6M -9.7B
6 1401/11/05 0.5 10 18 -18,363 -2.75
991
-2.94
989
394,649 400,000 0.7 1.2 11.25 0.46 22 83.7B 845.2M 185.3M 274.2M 571M 756.4M -5.7B
7 1401/11/04 0.7 9 13 -9,805 -1.64
1,019
-1.54
1,020
405,860 225,509 0.4 0.6 11.25 0.27 20 50B 490.5M 96.2M 131M 359.5M 455.7M -497.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
24.7 % -4 -5 -13 -1 11 22 22 23 -17 4 5
سابقه پول داغ نماد شستا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شستا 95 -0.11 0.76 9.6M 12.6M 2130 2234 9.6M 12.6M 3 5 10M 13.2M -10.7B فروش گروهی 12:10:48 1401/11/12
2 شستا 95 -0.11 0.76 9.5M 12.5M 1 6 101M 16.8M 3 4 10.8M 14.3M -3B خرید 12:09:31 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده