سابقه روزانه و لحظه ای نماد شستا

نماد شستا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بازار دوم بورس گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی و زیر گروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای - فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری می باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی بازار دوم بورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی شرکتهای صنعتی چند رشته ای 88.7M 1.6T 221.5T 11.25% 184.1B 24.9T 500.2M 1B
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
شستا 0.07%
1,355
0.37%
1,359
3.4T 8T 28T 102.1T -355.8M -159.3B -309.7B -801B -1.1T 0 126 10.75 9 0 16
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شستا 0 0 -4 -12 -4 19 62 68 100 19 65 86 107 1400/03/23 -40 1399/05/15
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شستا 1,322 1,322 1,135 823 727 727 1,545 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 17 17 37 89 114 114
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شستا SMA5: 1,357 SMA10: 1,377 SMA20: 1,388 SMA50: 1,390 SMA100: 1,213 SMA200: 1,013 EMA5: 1,362 EMA10: 1,371 EMA20: 1,387 EMA50: 1,349 EMA100: 1,236 EMA200: 1,013 45 46 24 44 -66 -81 -77
K: 19
D: 23
Upper: 1,450
Middle: 1,388
Lower: 1,325
Value: -9
Signal: -1
Diverg.: -9
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -54.1B 109B -235.3B 807M 0.4 107% 400.1M 470M 70.3M 337M 737M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 1.2 10.3 9 0.07
1,355
0.37
1,359
164.4K 744.3K 0 0.1 0 -355.8M 4.6B -0 33.9M 0.02 8 2.6M 3.8M 1.2M 30.1M 32.8M
2 1402/03/13 1.1 15.1 14 0.07
1,354
0
1,353
2.6M 5K 0.3 0.6 11.25 -16.3B 46.4B -120B 342.4M 0.19 35 120.4M 141.6M 21.2M 200.9M 321.3M
3 1402/03/10 0.4 7.4 19.4 -0.59
1,353
-0.59
1,353
6.6K 332.5K 0.4 0.7 11.25 -37.5B 58.2B -115.3B 430.6M 0.23 64 277.1M 325.1M 48M 105.5M 382.6M
سابقه پول داغ نماد شستا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شستا 135 0.07 1.08 15.1M 13.9M 1 13 231.5M 19.9M 4 26 13.5M 13.2M -120B خرید 12:27:03 1402/03/13
2 شستا 135 0.07 1.07 14.9M 13.9M 1717 2973 14.9M 13.9M 3 26 13.5M 13.2M -120.2B فروش گروهی 12:24:37 1402/03/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده