سابقه روزانه و لحظه ای نماد شستا

نماد شستا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بازار دوم بورس گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی و زیر گروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای - فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری می باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه شستا چارت تکنیکال شستا ریزمعاملات شستا پول داغ شستا سهامداران عمده شستا افزایش سرمایه شستا تعدیل قیمت شستا نمودار قیمت شستا چارت دلاری شستا TSETMC شستا کدال شستا فیلتر کدال شستا
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی بازار دوم بورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی شرکتهای صنعتی چند رشته ای 106.7M 1.6T 179.3T 11.6% 189.8B 20.8T 422.6M 338.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
شستا 0.92%
1,096
-0.18%
1,084
2.3T 3.7T 7.6T 27.5T -8.6B -52.5B -71.2B -110.5B -675.2B 0 191 5.74 6.29 46
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شستا -2 -3 -3 -7 -14 -7 -3 5 66 1 2 13 76 1401/07/18 -43 1399/05/15
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شستا 1,087 1,087 1,087 1,073 991 973 1,177 1,268 1,297 1,297 1,297 1,332 8 17 19 21 31 37
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شستا SMA5: 1,100 SMA10: 1,113 SMA20: 1,128 SMA50: 1,196 SMA100: 1,184 SMA200: 1,147 EMA5: 1,097 EMA10: 1,109 EMA20: 1,132 EMA50: 1,164 EMA100: 1,172 EMA200: 1,147 28 45 50 26 -61 -92 -152
K: 8
D: 10
Upper: 1,172
Middle: 1,128
Lower: 1,084
Value: -26
Signal: -24
Diverg.: -2
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -33.4B 166B -212.5B 1.5B 0.8 67% 306.4M 820M 514M 699M 1.0B ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/12/09 0.3 15.3 50.1 0.92
1,096
-0.18
1,084
3.2M 3.3M 2.1 2 11.6 -8.6B 75.5B -136.4B 688.8M 0.36 11 78.7M 301.6M 222.9M 387.2M 465.9M
2 1402/12/08 0.3 6.9 24.4 -0.18
1,087
-0.09
1,088
1.6M 1.2M 1.1 1.3 0 -15.4B 41.7B -0 384M 0.2 37 141.6M 265.7M 124.1M 118.3M 259.9M
3 1402/12/07 0.4 8.2 23.8 -2.33
1,089
-2.51
1,087
2.8M 2.2M 1.3 1.8 11.6 -9.4B 48.6B -76B 446.4M 0.24 19 86.1M 252.9M 166.8M 193.5M 279.7M
سابقه پول داغ نماد شستا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شستا 108 -0.46 0.3 15.2M 49.9M 22 7 45.4M 115.6M 4 35 16.8M 54.4M -136.4B فروش 12:29:59 1402/12/09
2 شستا 108 -0.37 0.3 14.8M 49.2M 2647 991 14.8M 49.2M 4 34 16.8M 54.4M -135.6B فروش گروهی 12:28:01 1402/12/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده