سابقه روزانه و لحظه ای نماد شستا

نماد شستا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در بازار دوم بورس گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی و زیر گروه شرکتهای صنعتی چند رشته ای - فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری می باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه شستا چارت تکنیکال شستا ریزمعاملات شستا پول داغ شستا سهامداران عمده شستا افزایش سرمایه شستا تعدیل قیمت شستا نمودار قیمت شستا چارت دلاری شستا TSETMC شستا کدال شستا فیلتر کدال شستا
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی بازار دوم بورس شرکتهای چند رشته ای صنعتی شرکتهای صنعتی چند رشته ای 116.6M 1.6T 169.3T 11.6% 189.8B 19.6T 280.3M 260.5M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
شستا 0%
1,035
0.1%
1,036
1.4T 2.5T 5.3T 17.5T -14.9B -28.5B -58.9B -166.2B -424.3B 0 192 5.39 5.19 61
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شستا 2 3 2 2 -12 -15 -19 -8 50 6 6 6 66 1401/07/18 -46 1399/05/15
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شستا 975 975 975 975 975 975 1,043 1,171 1,228 1,284 1,297 1,297 7 20 26 32 33 33
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شستا SMA5: 1,024 SMA10: 1,028 SMA20: 1,019 SMA50: 1,083 SMA100: 1,122 SMA200: 1,144 EMA5: 1,029 EMA10: 1,026 EMA20: 1,035 EMA50: 1,069 EMA100: 1,103 EMA200: 1,144 45 67 23 22 -28 -30 90
K: 70
D: 68
Upper: 1,050
Middle: 1,019
Lower: 988
Value: -14
Signal: -19
Diverg.: 6
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -16.8B 95.6B -105.6B 925M 0.5 55% 161.9M 497M 335M 428M 590M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/04/03 0.5 15.2 28.6 0
1,035
0.1
1,036
2.4M 1M 1.4 1.3 11.6 -14.9B 35.1B -96.3B 339.4M 0.18 43 144.4M 264.9M 120.5M 74.5M 218.9M
2 1403/04/02 1.2 25.2 20.5 0.58
1,035
0.58
1,035
577K 1.2M 1 1 11.6 -6.5B 26.1B -21.9B 252.2M 0.13 25 62.5M 118.1M 55.6M 134.1M 196.6M
3 1403/03/30 1.6 30.8 19 1.58
1,029
1.68
1,030
400K 1.9M 1.4 1.4 11.6 4.6B 34.3B 12.7B 333.7M 0.18 -13 -45M 114.1M 159.1M 219.6M 174.6M
سابقه پول داغ نماد شستا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شستا 103 -0.1 0.5 14.7M 29.4M 493 756 14.7M 29.4M 6 27 14.7M 28.9M -96.3B فروش گروهی 12:25:30 1403/04/03
2 شستا 104 0 0.49 14.6M 29.6M 1 5 108.7M 7.2M 6 26 14.7M 28.9M -81.3B خرید 12:20:44 1403/04/03
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده