سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شخارک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شخارک : احداث بهره برداری و تولید و صدور انواع محصولات پتروشیمی همانند پروپان بوتان نفتا گوگرد متانول.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,861
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.4
درصد خالص خرید حقوقی
254
ارزش معاملات
9.4B
حجم معاملات
2.5M
خالص خرید حقوقی
1M
خرید حقوقی
1.9M
خرید حقیقی
648K
فروش حقیقی
1.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-601.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.4 7 21 -939 -0.32
37,270
-1.87
36,690
184 8,034 2.1 1.5 10.13 0.08 54 1.7B 464.6K 252K 371.6K 93K 345K -182.5M
2 1401/07/02 0.3 3 11 -224 -0.24
37,390
-5.23
35,520
141 1,000 0.6 0.3 10.13 0.02 46 466.2M 130K 59.9K 60.7K 69.4K 129.2K -0
3 1401/06/30 0.3 5 14 -548 -0.45
37,480
-1.94
36,920
1,338 6,850 1.7 1 10.13 0.07 37 1.5B 398.2K 146.2K 304.8K 93.4K 239.7K -159.2M
4 1401/06/29 0.6 4 6 71 -0.11
37,650
-1.57
37,100
825 1,000 0.7 0.4 10.13 0.03 -12 595.6M 160.7K -18.9K 83.2K 77.6K 58.7K -0
5 1401/06/28 0.5 8 17 -759 -0.24
37,690
-1.27
37,300
20,286 2,083 2.9 2.4 10.13 0.11 31 2.4B 640.6K 201.5K 544.7K 96K 297.5K -259.9M
6 1401/06/27 0.6 12 21 -411 -0.21
37,780
-2.17
37,040
8,510 10,000 1.2 1.1 10.13 0.04 40 1B 268.7K 108.8K 113.8K 155K 263.7K -0
7 1401/06/23 0.2 5 22 -1,050 -0.13
37,860
-1.74
37,250
200 710 2.3 2.8 10.13 0.08 58 1.8B 480.3K 277.4K 416.8K 63.5K 340.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
40.4 % -1 -1 -2 -3 -4 -16 -23 -28 -45 1 2
سابقه پول داغ نماد شخارک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شخارک 3,650 -2.38 0.3 6.5M 21.5M 2 1 3.1M 182.5M 0 1 0 182.5M -182.5M فروش 10:54:45 1401/07/04
2 شخارک 3,625 -3.72 0.16 3.8M 24.2M 1 1 1.3M 159.2M 0 1 0 159.2M -159.2M فروش 10:07:50 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک