سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شجم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شجم : تولید انواع مواد شیمیـــایی، حلال ها و سایر مشتقات حاصل از نفـت و گاز گروه محصولات STYRENE BUTADIENE RUBBER و POLY BUTADIENE RUBBER
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,501
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1
درصد خالص خرید حقوقی
297
ارزش معاملات
8.2B
حجم معاملات
10.4M
خالص خرید حقوقی
4.5M
خرید حقوقی
5.3M
خرید حقیقی
5.2M
فروش حقیقی
9.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-647.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 8 9 -222 2.82
8,010
3.21
8,040
6,859 5,000 0.5 0.5 13.66 0.09 35 641.4M 800.4K 277.5K 350K 450.4K 727.9K -0
2 1401/07/04 0.8 9 12 -619 3.18
7,790
4.77
7,910
1,000 20,000 0.8 0.9 13.67 0 53 1.2B 1.5M 795K 865K 626.3K 1.4M -0
3 1401/07/02 0.4 11 25 -864 -4.43
7,550
-2.91
7,670
100,000 78,134 1.4 1.5 0 0.27 48 1.8B 2.4M 1.1M 1.1M 1.3M 2.4M -535.2M
4 1401/06/30 0.6 9 15 -581 -1.62
7,900
-1.62
7,900
1,000 200,642 0.7 0.6 13.67 0.14 58 1B 1.3M 735.8K 735.8K 523.6K 1.3M -111.8M
5 1401/06/29 1 9 9 -225 0.12
8,030
1.00
8,100
10,000 45,946 0.4 0.3 13.67 0.08 37 599.9M 746.7K 279.8K 348.8K 397.9K 677.7K -0
6 1401/06/28 2.7 17 6 -390 0.50
8,020
1.63
8,110
23,242 56,000 0.8 0.7 13.68 0.18 31 1.3B 1.6M 486.7K 630K 1M 1.4M -0
7 1401/06/27 1.5 13 9 -599 -0.13
7,980
1.13
8,080
3,727 63,671 1.1 1 13.7 0.24 35 1.7B 2.1M 750.3K 1.2M 0.9M 1.7M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
42.8 % 6 1 0 -3 -12 -21 -25 -38 -46 0 0
سابقه پول داغ نماد شجم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شجم 751 -4.94 0.42 9.9M 23.7M 4 1 14.5M 150.2M 0 4 0 133.8M -535.2M فروش 12:56:48 1401/07/02
2 شجم 751 -4.94 0.41 9.5M 23.1M 6 1 16.2M 117.4M 0 3 0 128.3M -385M فروش 10:25:03 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک