سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شتران

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شتران : 1-خرید نفت خام از شرکت ملی نفت ایران 2-عملیات پالایش وفرآورش نفت خام وسایرهیدروکربورها،ساختن فرآورده های نفتی ازقبیل بنزین،نفت سفید،گازوئیل،... 3-فروش کلیه محصولات پالایشگاه به هر نوع مصرف کننده یا خریدار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-38,384
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.3
درصد خالص خرید حقوقی
205
ارزش معاملات
123B
حجم معاملات
269M
خالص خرید حقوقی
83.7M
خرید حقوقی
108M
خرید حقیقی
161M
فروش حقیقی
245M
برآیند پول داغ و گروهی
-15.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.1 17 15 1,386 3.50
4,613
3.97
4,634
1,500 26,451 0.9 1 50.26 0.05 -8 18B 38.9M -3M 3.1M 35.9M 32.9M -86.2M
2 1401/07/04 1.1 12 11 140 0.93
4,457
1.40
4,478
4,477 433,437 0.5 0.5 50.26 0.03 -1 10.1B 22.7M -313.1K 1.3M 21.3M 21M 688.1M
3 1401/07/02 0.5 11 23 -11,056 -3.96
4,416
-4.72
4,381
2,000 149,914 1.3 1.8 50.27 0.07 40 27.8B 63M 25M 28.3M 34.7M 59.7M -6B
4 1401/06/30 0.6 11 20 -7,073 -1.54
4,598
-0.86
4,630
1,200 10,000 0.8 1.1 50.27 0.04 40 17.7B 38.4M 15.4M 17.6M 20.8M 36.2M -2.9B
5 1401/06/29 0.6 12 18 -8,069 -0.26
4,670
-0.51
4,658
916,040 580,328 0.7 1 50.27 0.04 48 17B 36.3M 17.3M 21.6M 14.7M 32M -530.1M
6 1401/06/28 0.7 10 15 -7,371 -0.11
4,682
-0.45
4,666
100,000 269,876 0.6 0.9 50.27 0.04 50 14.8B 31.6M 15.7M 19M 12.6M 28.3M -431.1M
7 1401/06/27 0.7 11 17 -6,341 -1.93
4,687
-2.49
4,660
63,599 60,000 0.7 0.9 50.27 0.04 36 17.8B 38M 13.5M 16.7M 21.2M 34.8M -6.1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
31.1 % 4 0 -3 -8 -10 -14 -17 -59 -62 3 16
سابقه پول داغ نماد شتران
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شتران 461 3.5 1.08 16.8M 15.5M 1 1 164.9M 163.5M 6 6 167.6M 158.6M -86.2M خرید 12:09:38 1401/07/06
2 شتران 462 3.66 1.06 16.3M 15.4M 1 1 101M 15.6M 5 6 168M 157.9M -87.6M خرید 12:04:07 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک