سابقه روزانه و لحظه ای نماد شتاب

نماد شتاب شرکت صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه شتاب چارت تکنیکال شتاب ریزمعاملات شتاب پول داغ شتاب سهامداران عمده شتاب افزایش سرمایه شتاب تعدیل قیمت شتاب نمودار قیمت شتاب چارت دلاری شتاب TSETMC شتاب کدال شتاب فیلتر کدال شتاب
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
شتاب صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در سهام 1 2.5B 2.4T 0% 0 0 135.8M 181.7M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV حباب رتبه نقدشوندگی
شتاب 0.75%
9,430
0.75%
9,430
6.4T 19.5T 33.1T 80.8T 3.1B -1.2B 239.1B 353.3B 515B 0 0 0 0 9,321 0% 16
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
شتاب 2 1 4 12 -6 -13 -10 -5 -14 13 13 13 13 1403/03/27 -21 1403/02/02
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
شتاب 8,450 8,330 8,330 8,330 8,330 8,330 9,930 10,070 11,900 11,900 11,900 11,900 18 21 43 43 43 43
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
شتاب SMA5: 9,384 SMA10: 9,420 SMA20: 9,050 SMA50: 9,500 SMA100: 10,121 SMA200: 9,881 EMA5: 9,405 EMA10: 9,323 EMA20: 9,230 EMA50: 9,465 EMA100: 9,750 EMA200: 9,881 55 58 27 321 415 -40 63
K: 60
D: 59
Upper: 9,928
Middle: 9,050
Lower: 8,172
Value: 40
Signal: -44
Diverg.: 85
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1.9B 361B 6.5B 386M 0 1% 2.1M 51.0M 48.9M 335M 337M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/04/27 0.8 142.3 173.8 0.75
9,430
0.75
9,430
338.5K 288.1K 0.7 0.9 0 3.1B 118.1B 65.4B 125.2M 0 -3 -3.2M 16.4M 19.6M 108.8M 105.6M
2 1403/04/24 0.9 150.1 168.1 0.75
9,360
1.94
9,470
436.9K 453.8K 0.8 0.8 0 3.2B 128.8B 1.9B 137.6M 0 -3 -3.4M 14.9M 18.3M 122.7M 119.3M
3 1403/04/23 0.6 101.4 173.2 -0.64
9,290
-0.75
9,280
517.5K 345.1K 0.7 0.6 0 -8.2B 114.6B -60.8B 123.4M 0 7 8.8M 19.7M 10.9M 103.7M 112.5M
سابقه پول داغ نماد شتاب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شتاب 943 0.75 0.82 142.5M 174M 1 3 527.5M 175.8M 44 58 136.2M 161.3M 65.4B خرید 12:30:33 1403/04/27
2 شتاب 942 0.64 0.81 141.3M 174M 1 1 338.5M 526.9M 43 58 136.2M 161.3M 65.4B فروش 12:28:03 1403/04/27
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده