سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شبهرن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شبهرن : - طبق ماده 3 اساسنامه فعالیت اصلی شرکت عبارت است از : - تأسیس و ساخت و اداره نمودن پالایشگاه روغن موتور و روغنهای صنعتی و محصولات جانبی آن در ایران و تخلیط و بسته بندی و تهیه ظروف مربوطه.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-12,865
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.5
درصد خالص خرید حقوقی
283
ارزش معاملات
26.1B
حجم معاملات
19.2M
خالص خرید حقوقی
9.5M
خرید حقوقی
9.7M
خرید حقیقی
9.5M
فروش حقیقی
19.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.1 42 38 -1,207 0.74
13,590
2.97
13,890
8,565 7,000 1.3 1.3 30.69 0.09 27 4.5B 3.3M 888.2K 888.2K 2.4M 3.3M -431M
2 1401/07/11 0.2 18 75 -6,171 -0.81
13,490
-2.21
13,300
1,300 5,000 2.8 3.4 30.69 0.18 71 8.7B 6.5M 4.6M 4.6M 1.8M 6.4M -2.8B
3 1401/07/10 0.5 10 21 -1,403 -0.58
13,600
-1.02
13,540
1,000 9,150 0.8 0.8 30.69 0.05 56 2.5B 1.8M 1M 1M 800.3K 1.8M -0
4 1401/07/09 0.6 14 25 -595 -0.22
13,680
-1.60
13,490
32,856 43,125 0.7 0.8 30.69 0.05 24 2.4B 1.8M 434.7K 445.3K 1.3M 1.8M -548.4M
5 1401/07/06 1.1 18 16 -377 0.81
13,710
2.21
13,900
19,515 1,200 0.6 0.6 30.69 0.04 19 2B 1.4M 275.2K 315.2K 1.1M 1.4M -0
6 1401/07/04 0.8 13 16 -354 0.22
13,600
1.40
13,760
10,970 386 0.4 0.3 30.69 0.03 25 1.5B 1.1M 260.4K 260.4K 798.9K 1.1M -240.2M
7 1401/07/02 0.5 14 29 -2,758 -1.74
13,560
-1.88
13,540
23,376 10,000 1.4 1.1 30.69 0.09 61 4.5B 3.4M 2M 2.1M 1.2M 3.3M -1B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
49.4 % -1 -1 -2 -2 -1 7 19 5 -11 4 11
سابقه پول داغ نماد شبهرن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شبهرن 1,370 1.56 0.97 43.5M 44.9M 1 1 49.8M 179.7M 2 5 137.4M 196.1M -431M فروش 11:49:19 1401/07/12
2 شبهرن 1,365 1.19 1.46 72.8M 49.7M 1 7 196.2M 28M 2 4 137.4M 200.2M -251.3M خرید 10:17:13 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک