سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شبندر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شبندر : دریافت نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های نفتی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-137,118
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
173
ارزش معاملات
473B
حجم معاملات
534M
خالص خرید حقوقی
154.7M
خرید حقوقی
221M
خرید حقیقی
313M
فروش حقیقی
468M
برآیند پول داغ و گروهی
-78.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.5 14 26 -14,856 -0.34
8,780
-0.34
8,780
3,817,649 5,404 0.4 0.6 31.93 0.11 35 41.9B 47.8M 16.9M 24.4M 23.4M 40.3M -8.3B
2 1401/11/11 0.7 16 24 -1,053 1.26
8,810
0.80
8,770
9,025 40,197 0.4 0.5 31.76 0.1 3 38.8B 44.1M 1.2M 6.4M 37.7M 38.9M -1.5B
3 1401/11/10 0.8 18 22 1,492 0.46
8,700
1.27
8,770
119,405 75,053 0.5 0.6 31.76 0.15 -3 55.3B 63.6M -1.7M 12.2M 51.4M 49.6M 310M
4 1401/11/09 0.6 19 31 -41,354 -3.67
8,660
-3.23
8,700
6,600 149,455 1 1.1 31.76 0.28 40 103.2B 119.1M 47.8M 53.4M 65.7M 113.5M -38.5B
5 1401/11/08 0.4 14 32 -48,149 0.56
8,990
0.67
9,000
11,348 600 0.8 0.8 31.76 0.23 55 88.2B 98.1M 53.6M 65M 33.1M 86.7M -16.6B
6 1401/11/05 0.5 15 28 -26,083 -2.30
8,940
-1.75
8,990
289,326 101,681 0.7 0.6 31.76 0.21 32 81.5B 91.1M 29.2M 39.8M 51.3M 80.5M -6.8B
7 1401/11/04 0.5 15 28 -7,114 -1.93
9,150
-2.25
9,120
1,851,784 82,452 0.6 0.4 31.76 0.17 11 64.5B 70.5M 7.8M 20.1M 50.5M 58.2M -7.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
28.9 % -2 -2 -9 -7 -3 6 10 51 -15 2 18
سابقه پول داغ نماد شبندر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شبندر 880 -0.11 0.56 14.1M 25.3M 1 9 267.1M 29.7M 10 20 17.2M 30.4M -8.3B خرید 12:09:31 1401/11/12
2 شبندر 880 -0.11 0.56 14.1M 25.3M 1 9 267.1M 29.7M 9 20 16.8M 30.4M -8.6B خرید 12:09:31 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده