سابقه روزانه و لحظه ای معاملات شبصیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد شبصیر : 1.تولید و فروش انواع محصولات پلیمری، ‌شیمیایی، و پتروشیمیایی 2.ایجاد شعب و اخذ نمایندگیهای مجاز از داخل و خارج از کشور در ارتباط با بند 1 3.واردات و صادرات هر نوع کالا مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 4.مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید 5.احداث و تشکیل هرگونه کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,203
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.2
درصد خالص خرید حقوقی
197
ارزش معاملات
16.1B
حجم معاملات
1.7M
خالص خرید حقوقی
550.7K
خرید حقوقی
701K
خرید حقیقی
992K
فروش حقیقی
1.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.4 14 37 -557 0.00
91,600
0.00
91,600
1,052 1,976 1.3 1.1 15.28 0.37 22 2.6B 282.7K 60.8K 63.4K 219.3K 280.1K 126.5M
2 1401/07/02 0.3 8 29 -1,198 -2.81
91,600
-3.98
90,500
120 3,291 1.3 1.2 15.28 0.37 47 2.6B 279.5K 130.8K 130.9K 148.7K 279.5K -588.6M
3 1401/06/30 0.1 11 91 -2,121 -4.12
94,250
-2.54
95,800
100 687 2.9 4 15.3 0.72 41 5.2B 549.1K 225K 318.5K 230.6K 455.6K -2.2B
4 1401/06/29 1.3 15 11 30 -0.15
98,300
0.00
98,450
100 4,885 0.6 0.7 15.31 0.15 -3 1.2B 117.2K -3K 41.5K 75.7K 72.7K -0
5 1401/06/28 0.5 13 29 -596 -0.71
98,450
0.00
99,150
782 250 0.9 0.9 15.31 0.23 35 1.7B 173.6K 60.5K 60.6K 113K 173.5K -137.1M
6 1401/06/27 0.7 8 11 -516 -0.70
99,150
-0.25
99,600
48 1,188 0.6 0.7 15.32 0.17 40 1.3B 128.9K 52K 62K 66.9K 118.9K -0
7 1401/06/23 0.9 11 13 -245 1.84
99,850
2.09
100,100
114 6,882 0.8 0.7 15.32 0.21 15 1.6B 162K 24.6K 24.6K 137.4K 162K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
32.5 % -3 -7 -5 -9 -3 -9 -12 -9 -33 3 17
سابقه پول داغ نماد شبصیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 شبصیر 9,180 0.22 0.4 10.3M 25.8M 1 3 126.5M 42.2M 1 0 126.5M 0 126.5M خرید 12:10:21 1401/07/04
2 شبصیر 9,095 -3.5 0.27 7.8M 29.3M 11 2 3.9M 146.3M 0 3 0 147.1M -588.6M فروش 12:30:39 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک