سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سیتا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد سیتا : سرمایه گذاری درسهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر در زمینه هاى تهیه و تولید انواع مواد، مصالح و محصولات معدنی، ساختمانی و صنایع وابسته، اجرای پروژه های سرمایه گذاری و پیمانکاری در حوزه های عمرانی، ساختمانی، املاک و ارائه خدمات حمل و نقل و بازرسی کالا و خدمات.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-7,356
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
462
ارزش معاملات
11.2B
حجم معاملات
13.2M
خالص خرید حقوقی
8.6M
خرید حقوقی
11.0M
خرید حقیقی
2.2M
فروش حقیقی
10.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.5 3 2 -1,244 0.24
8,460
0.71
8,500
600 13,443 2.3 1.6 0 0.26 49 2.5B 3M 1.5M 2.7M 286.8K 1.8M -0
2 1401/07/02 1.1 3 3 -1,777 -0.71
8,440
-1.18
8,400
49,875 1,357 2.4 2 10.53 0.25 72 2.4B 2.9M 2.1M 2.7M 246.6K 2.4M -0
3 1401/06/30 3.2 5 2 -641 0.00
8,500
-0.24
8,480
14,553 58,159 0.8 0.7 10.53 0.09 75 857.6M 1M 754.6K 755.4K 255.3K 1M -0
4 1401/06/29 1.1 4 3 -1,778 -1.05
8,500
-1.05
8,500
27,116 12,805 2.3 2.2 10.53 0.23 80 2.2B 2.6M 2.1M 2.2M 396.5K 2.5M -0
5 1401/06/28 1.9 2 1 -739 -0.35
8,590
-0.35
8,590
31,500 70,000 1.3 1.3 10.53 0.12 60 1.2B 1.4M 860.6K 1.3M 180.8K 1M -0
6 1401/06/27 2.8 4 2 -704 -0.46
8,620
-1.39
8,540
38,921 3 1.2 1.1 10.53 0.12 60 1.2B 1.4M 817.1K 817.1K 542.5K 1.4M -1.4B
7 1401/06/23 4.2 5 1 -471 -0.12
8,660
-0.46
8,630
62,175 599 0.7 0.7 10.53 0.07 66 716M 829.6K 544.2K 544.2K 285.4K 829.6K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
65.6 % 0 -2 -3 -3 0 -22 -5 -31 -34 1 1
سابقه پول داغ نماد سیتا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 سیتا 855 -1.27 2.68 4.5M 1.7M 103 692 4.5M 1.7M 0 3 0 2M -1.4B فروش گروهی 12:22:22 1401/06/27
2 سیتا 850 -1.85 3.63 4.5M 1.3M 8 1 7.1M 104.6M 0 2 0 104.6M -209.1M فروش 11:42:48 1401/06/27
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک